| یکشنبه، 10 مهر 1401
به گزارش نگاه ایران  نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد دولت یازدهم  با تایید این خبر گفت: مجوز فعالیت بی بی سی برای تهیه گزارش صادر شده است. وی افزود: صدور این مجوز با هماهنگی نیروهای انتظامی و مراکز اطلاعاتی و امنیتی انجام شده است. سخنگوی وزارت ارشاد گفت: یک گروه از خبرنگاران هلندی الاصل که برای بی بی سی کار می کنند هم قرار است به زودی برای تهیه اخبار و گزارش وارد ایران شوند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code