| یکشنبه، 10 مهر 1401
برای سجاد مرادی عزیز و همنورد خستگی ناپذیرش امین طلوع گام به گام تا بام آرارات قدم برداشتید و نشان سربلندی خویش را بر سینه ی سپید پوشیده از برفش حک نمودید آری شما وارثان گیلکمش هستید که در جستجوی آن درخت موعود سینه ی کوه را شکافتید و چون شباهنگ بر فراز قله درخشیدید. ما فرهتیان به خویش میبالیم که همراه و همفکری از راه فرهت خواستن را با لباس توانستن مزین کرد و الگو و چراغ راهی گشت برای فردای ما که آری می شود اگر بخواهی. از طرف همراهانت در کانون فرهنگ فرهت فومن
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code