پنجشنبه، 08 خرداد 1399 | 2020 Thursday 28 ,May  
نگاه ایران:سازمان فائو هشدار داد :بیماری بلایت یا سوختگی شمشاد از استان گیلان شروع شده و اکنون به جنگل های شرق استان رسیده و جنگل های شمشاد هیرکانی در معرض خطر نابودی قرار گرفته است. اگر هشدارهای سازمان فائو برای ایران جدی گرفته می شد، شاید درختان بلوط و شمشاد نمی سوختند و در منطقه رویشی زاگرس زوال و خشکیدگی ۱۸ میلیون اصله درخت در وسعت ۱,۴ میلیون هکتار رخ نمی داد و حدود ۵۷ هزار هکتار از جنگل های شمشاد شمال کشور به دلیل هجوم آتشک (بلایت) خزان نمی کرد. زوال جنگل های شمشاد جنگلی ایران به وسیله بیماری بلایت شمشاد با پیش بینی سازمان فائو ادامه دارد و در ایران در حالت اورژانسی و بسیار جدی قرار دارد. بیماری بلایت یا سوختگی شمشاد از استان گیلان شروع شده و اکنون به جنگل های شرق استان رسیده و جنگل های شمشاد هیرکانی در معرض خطر نابودی قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۳بیماری آتشک شمشاد، حدود ۵۷ هزار هکتار از جنگل های شمشاد شمال کشور را دربر گرفته که این میزان حدود دو سوم جنگل های شمشاد شمال کشور است. بیماری قارچ شمشاد اکنون تا جنگل های مازندران و گلستان پیش رفته و بیش از 28 هزار هکتار از جنگل های هیرکانی این 2 استان شمالی را هم آلوده کرده است. این بیماری نخستین بار در جنگل های لوندویل آستارا دیده شد. درختان شمشاد همیشه سبز از گونه های نادر و منحصر به فرد جنگل های شمال کشوراست که به دلیل داشتن ریشه های بلند نقش بسزایی در حفظ خاک و جلوگیری از رانش زمین دارد. کنترل و مبارزه با آفات و بیماری های این درخت، برای حفظ زیست بوم جنگل های هیرکانی بسیار ارزشمند است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code