شنبه، 17 خرداد 1399 | 2020 Saturday 06 ,June  
سیدرضا سیددانش،مشاور امور فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور:
نگاه ایران: : مشاور امور فرهنگی و رسانه ای سازمان برنامه و بودجه کشور در آستانه روز خبرنگار گفت: از پرتلاش ترین ،فداکارترین، و بی ادعاترین خبرنگارانی که در کشور ما مظلوم مانده اند، خبرنگاران رسانه های مکتوب محلی هستند. سیدرضا سید دانش افزود: خبر و خبرنگاری، از اعصار ماضی و در آن دور دست های تاریخ بشر، به نوعی بدوی وجود داشته و حالا بعد از قرن ها، در روند پیشرفت و تکامل اجتماعی، به این مرتبه از فناوری رسیده که جهان را زیر سیطره خود دارد. سیددانش گفت:در باور داشت های قدیمی، وقتی پرنده ای بر بالای شاخه درختی می نشست ،مردم با هر بار صدای آن، بلند می گفتند: خوش خبر باشی . و یا هنوز در برخی فیلم های قدیمی می بینیم که خبری مکتوب را بر پای کبوتر می بندند و آنرا به اطراف و اکناف می رسانند. و باز در آنسوتر تاریخ ،آدم ها با کشیدن نقاشی بر سنگها به سادگی اطلاع رسانی می کردند و یحتمل شیوه های دیگری هم بوده که ما از آن مطلع نیستیم. مدیر سابق روابط عمومی سازمان بهزیستی با اشاره به جایگاه ویژه اطلاع رسانی درعصر ارتباطات افزود: در عصر انفجار اطلاعات ، خبررسانی آنچنان فراگیر شده که یکی از موئلفه های شناخت روابط عمومی کارآمد در ارزیابی ها ، تعامل سازنده با خبرنگاران و انعکاس دستاوردها در کنارِ داشتن دانش، مهارت فنی وسوابق تجربی موفق و… مطرح می باشد. سیدرضا سیددانش اذعان کرد : روز خبرنگار روز آنانی است که در جامعه ما بدون بزرگ نمایی و یا کوچک نمایی، همواره مسائل وتنگناها را همان گونه که هست منعکس میکنند. وی افزود :اکنون جهان،مدیون خبرنگاران پر تلاش وَ شریفی است که عمر و زندگانی خود را بر سر این کار پر خطر گذاشته اند. عضو گروه مطالعاتی نخبگان ادامه داد: البته هستند خبرنگاران مزدوری که بازیر پا گذاشتن شرف و وجدان کاری خود ، برای استکبار جهانی ،بازار گرمی می کنند که ما را با آنها کاری نیست .وی تصریح کرد: سخن ما ، سخن عاشقان این حرفه مقدس است که به دنبال حقیقت می روند تا آنرا به اطلاع مردم برسانند. مشاور امور فرهنگی و رسانه ای سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت جایگاه اصحاب رسانه گفت: در مسیر دو دهه فعالیت های رسانه ای ام ده ها بار با شخصیت های برجسته وطراز اول کشور مصاحبه داشته ام و بارها بعنوان گزارشگر ویژه، توصیف گر همدلی های مردم در راهپیمایی ها و انتخابات بوده ام و قاطعانه میگویم، درتمام سالهای فعالیتم ، شغلی را به اندازه خبرنگاری سخت و با فشار عصبی بالا و در عین حال پراهمیت نیافتم، حرفه ای که اگر عاشق نباشی کم می آوری و در راه میمانی و این عشق خالصانه ، موجب جایگاه ویژه این عرصه می شود. رییس سابق مرکز رسانه ای مهر گفت: از پُرتلاش ترین ،فداکارترین ، و بی ادعاترین خبرنگارانی که در کشور ما مظلوم مانده اند،خبرنگاران رسانه های مکتوب محلی هستند که در این عرصه، انواع بی مهری ها را به جان می خرند ، تا آینه وقایع و رویدادهایی باشند که در پیرامون ما اتفاق می افتند. عضو شورای پژوهشی فرهنگ و رسانه با یادآوری نقش برجسته عکاسان خبری گفت: در روز خبرنگار فراموش نمی کنیم همدلی ها و هم آوایی عکاسان و تصویرگران لحظه های خبر را … زنان و مردان با همتی که دوربین را برداشته و با گامهای استوار و چشمان تیزبین خود به متن حادثه میروند تا صحنه ای از قلم نیافتد. سیدرضا سیددانش که در سابقه خود عضویت در شورای سردبیری پایگاههای خبری را نیز دارد ادامه داد: در روز خبرنگار ارج می نهیم حضور پُر ثمرهمه اصحاب رسانه، مدیران، سردبیران، دبیران و نویسندگان سایت ها و پایگاههای اطلاع رسانی و خبرگزاری ها را که نقش بسزایی در روز آمدی اخبار وبکر بودن اطلاعات ایفا میکنند. مدیر سابق مرکز فرهنگی ولایت با گرامیداشت یاد خبرنگاران شهید گفت: این روزها چه شایسته است یادی بکنیم از خبرنگارانی که در دورانِ دفاع مقدس ، جان برکف دست نهادند و به جبهه ها رفتند تا روایت گرِ حماسه ای باشند که تاریخِ انقلابِ اسلامی را ، به رفیع ترین قله های افتخار رساند و در این راه بودند صارمی هایی که شهید یا مجروح شدند وَ شرافتِ این حرفه را ، آبرو ، و اعتباری ویژه بخشیدند . سیددانش در پایان گفت :روزِ خبرنگار ، فرصتی است برای پاسداشتِ همه اهالیِ دنیای خبرنگاری ، که با وجودِ موانع و مشکلاتی که بر سر راهشان ، قرار دارد ، عاشقانه در این وادی، گام بر می دارند و با چراغ عشق و معرفت، به تاریکی ها نور می دهند تا روشنگر راه اکنونی یان و آیندگان باشند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code