شنبه، 17 خرداد 1399 | 2020 Saturday 06 ,June  
گزارش تصویری جلسه استیضاح محمدعلی ثابت قدم:
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: صدوپنجاه و دومین جلسه شورای شهر رشت با دستور کار استیضاح محمدعلی ثابت قدم شهردار از ساعت 10 امروز (پنج شنبه 14مرداد) آغاز شد. در پایان این جلسه سه ساعته که با استعفای محمود باقری از عضویت در شورا همراه بود هشت عضو شورا به «مسکوت ماندن» طرح استیضاح ثابت قدم رای دادند و شورای شهر نیز به مدت دو هفته برای تعطیلات تابستانی تشکیل جلسه نخواهد داد. (گزارش مشروح جلسه)  شورا شهر رشت استیضاح شهردار (1) شورا شهر رشت استیضاح شهردار (3) شورا شهر رشت استیضاح شهردار (5) را رسولی مرداد شورا شهر رشت استیضاح شهردار (17) مظفر نیکومنش مرداد شورا شهر رشت استیضاح شهردار (7) شورا شهر رشت استیضاح شهردار (8) شورا شهر رشت استیضاح شهردار (12) شورا شهر رشت استیضاح شهردار (10) شورا شهر رشت استیضاح شهردار (6) امیرحسین علوی مرداد شورا شهر رشت استیضاح شهردار (16) شورا شهر رشت استیضاح شهردار (13) محمد علی ثابت قدم مرداد شورا شهر رشت استیضاح شهردار (15) شورا شهر رشت استیضاح شهردار (19) شورا شهر رشت استیضاح شهردار (18)

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code