| یکشنبه، 10 مهر 1401
اشکان قشقایی، دبیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:
       کد خبر: 6031
اختصاصی/نگاه ایران، مریم صابری: دبیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی گفت: داشتن طرحهای مجهز در منطقه از خروج ارز جلوگیری می کند. اشکان قشقایی با اشاره به افتتاح مرکز تفریحات دریایی سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: تفکر جدید اقتصادی در روح سازمان منطقه آزاد انزلی شکل گرفته است. وی ادامه داد: این تفکر می تواند سبب تحقق تمام پروژه های عمرانی، خدماتی و گردشگری منطقه باشد. قشقایی به الگوی ساخت طرح ساحلی سالم سازی دریا در منطقه آزاد انزلی اشاره و بیان کرد: با توجه به اعلام آمادگی مدیر عامل سازمان جهت پشتیبانی اینگونه طرحها فرصت خوبی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد شده است. وی این  تفکر را ارزش گذاشتن به مردم جهت رفع نیاز تفریحات سالم و دریایی دانست و اظهار کرد: این طرح ها می تواند تجربه گامی نو در اقتصاد گردشگری ورزشی باشد. قشقایی با اشاره به درآمد زایی این طرح ها گفت: ایجاد چنین طرحهای مجهزی در منطقه تا حدود زیادی از خروج ارز به کشورهای اطراف جلوگیری می کند و گردشگران خارجی کشورهای اسلامی نیز می توانند از این امکانات استفاده کنند. دبیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با اشاره به مدیریت دو سال اخیر مسرور در منطقه آزاد انزلی بیان کرد: افکار و ایده های اقتصادی و عمل به آنها، ایجاد بسترهای مناسب جهت جذب توریست و سرمایه گذاران موجب رونق روز افزون منطقه آزاد انزلی شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code