شنبه، 10 خرداد 1399 | 2020 Saturday 30 ,May  
نگاه ایران:عامل قتل شهردار مبارک آباد شیراز و یکی ازهمراهان وی که شبانه هدف شلیک های مرگبارقرارگرفته بودند با ردیابی های تخصصی کارآگاهان پلیس شیراز دستگیرشد.
 دراین جنایت هولناک که شامگاه 20 بهمن در باغی در مبارک آباد رخ داد محمد حسین طاهری- شهردار-و یکی ازهمراهانش به رگبار گلوله بسته شدند.درحالی که به دنبال انتشاراین خبر، مردم منطقه نگران شده بودند بلافاصله تحقیقات تخصصی برای شناسایی جنایتــــــــــــکارفراری و دستگیری اش دردستورکارپلیس آگاهی قرارگرفت. تحقیقات نشان می داد که قاتل درزمان جنایت سه قبضه اسلحه شامل ژ3، کلاشنیکف و کلت کمری به همراه داشته و پس ازارتکاب جنایت ها به  کوه های جنوب استان فارس گریخته است.ردیابی های سایه به سایه پلیسی دراین باره ادامه داشت تا اینکه چند شب قبل مأموران، ردپای وی را در شهرک پرواز شیراز شناسایی کردند.کارآگاهان پس از 48 ساعت تعقیب و مراقبت نامحسوس و درحالی که احتمال تیراندازی ازسوی تبهکارتحت تعقیب وجود داشت  بامداد دیروز و درعملیاتی ضربتی جنایتکارفراری را درخواب به دام انداختند. وی درنخستین بازجویی ها گفت به هیچ عنوان قصد کشتن شهردار مبارک آباد را نداشته و او را نمی شناخته است.حال آنکه انگیزه خود از جنایت را انتقامجویی ازمرد همراه شهردار اعلام کرد. سردار سرتیپ دوم احمد علی گودرزی فرمانده انتظامی استان فارس دراین باره گفت: درحال حاضرتحقیقات فنی و تخصصی ازعامل دوجنایت ادامه دارد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code