| چهارشنبه، 06 مهر 1401
شعری طنز برای «دلواپسان»:
       کد خبر: 601

دل می رود ز دستم دلواپسان؛ خدا را دردا که این توافق خواهد شد آشکارا دلواپسان جدایند از کاسبان تحریم فرق است بین تاشکند با حومه ی بخارا از کاسبان تحریم در محفلی شنیدم اینطور می سرودند با اتفاق آرا: «از کسب و کار تحریم در حال انفصالیم ای باد شرطه نو کن آن قطعنامه ها را»

در روزگار محمود بردیم ره به مقصود عباس۱، جان مسعود، ضایع نکن تو ما را ای صاحب وزارت، ول کن تو این حقارت بگذار توی تحریم این خلق خودکفا را ده روز دور گردون ، «موگرینی» است و «اشتون» پس، از ادامه ی بحث معذور دار ما را

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با روسیه توافق، با دیگران مدارا مغشوش از این هیاهو، ما و نتانیاهو پوشیده زار و مغموم ، پیراهن عزا را محمود جان کجایی ، این عده را (سه نقطه) ! گلواژه ای سرایی، برهم زنی فضا را گویا که سخت و مشکل ، شد پیشرفت حاصل این آخرین پیام است: ول کن تو ماجرا را

۱: عباس عراقچی

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code