شنبه، 10 خرداد 1399 | 2020 Saturday 30 ,May  
جزئیات سفر بازیگر فیلم های غیراخلاقی به ایران:
نگاه ایران:  یک مقام کنسولی ایران در مورد اخبار منتشر شده در رسانه ها در ارتباط با سفر بازیگر فیلم های نامناسب به ایران، توضیحاتی ارائه کرد. یک مقام آگاه در معاونت پارلمانی و امور کنسولی وزارت امور خارجه گفت: طبق آن چه که ما بررسی کرده ایم این خانم با اسم «کندی چارمز» به ایران سفر نکرده است بلکه وی از طریق یکی از آژانس های مسافرتی با نام و شهرت دیگری و به عنوان آرایشگر درخواست سفر به ایران را ارائه داده است. وی ادامه داد: او شغل خود را آرایشگری معرفی کرده و تحت عنوان نام دیگری با کسب مجوزهای معمول و متعارف قانونی به ایران سفر کرده است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code