| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران/ آدینه صالح نژاد: همزمان با شهادت امام جعفرصادق(ع) مراسم سنتی «علم واچینی» در بقعه «سیدابراهیم» لیشمه بخش اطاقور شهرستان لنگرود با قریب به هزار نفر برگزار شد. علم واچینی طبق یک رسم قدیمی در بسیاری از امامزادگان گیلان، چند ماه قبل از فرارسیدن ماه محرم برپا می شود که طی این مراسم؛ ریش سفید محل، متولی و هیئت امنای بقعه با کمک اهالی و زوار حاضر، علم پارچه بسته شده را سه دور، اطراف امام زاده می گردانند و پس از پایان دور سوم روبروی امام زاده ایستاده و نوحه خوانی می کنند و پس از برگزاری مراسم سینه زنی و نوحه خوانی علم پارچه و شال بسته شده، با احترام و همراه با توزیع نذورات باز می شود. برای رسیدن به محل برگزاری این مراسم از شهر لنگرود، پس از طی مسیری طولانی با خودرو، باید حدود دو ساعت در میان جنگل های بکر با مسیری دشوار پیاده روی کرد. علم برچینی-اطاقور- لیشمه (1) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (2) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (3) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (4) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (6) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (7) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (8) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (9) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (10) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (11) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (12) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (13) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (14) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (16) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (17) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (19) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (20) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (21) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (25) علم برچینی-اطاقور- لیشمه (27)  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code