| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نگاه ایران به نقل از دیارمیرزا: عصر دیروز در جلسه شورای شهر رشت استیضاح سیدمحمدعلی ثابت قدم شهردار رشت با ۶ امضای اعلام وصول شد و صبح روز پنجشنبه برای برگزاری جلسه استیضاح انتخاب شد. از همان ابتدای زمزمه برگزاری استیضاح شهردار رشت این خبر با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شد، بطوریکه حجم حمایت ها از ثابت قدم تا این لحظه بیش از حد تصور بوده است. در همین رابطه و پس از اعلام وصول استیضاح شهردار رشت با انتشار متنی ، مواردی را مطرح کرد که مشروح آن به شرح زیر است: بنام الله پاسدار حرمت خون شهیدان در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا/ سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت در مسیر توسعه و در شهر ما که مردمش بدنبال خلاقیت هستند, اتخاذ هر برنامه و اجرای هر فعالیت نوگرایانه و ساختارشکنانه قطعا به تناسب ظرفیتهای انسانی و طبیعی در بعضی از مواقع نیاز به عبور از پیچ های خطرناک و یا صعب العبور را مضاعف می نماید. در این راستا همنوایی و کوک بودن تمامی اجزاء یک ارکستر قطعا منتج به به صدای رسا و تاثیرگذار بر مخاطبین خواهد گردید و اگر در فرآیند کار گروهی با تکثر زیاد هر نوازنده ای به فعالیت مورد نظر خود بپردازد, نتیجه ای جز بهم ریختگی و سردرگمی نخواهیم داشت. از لطف و همراهی بی پایان مردم عزیز, دولت و نهادهای حاکمیتی و دستگاه قضائی, رسانه, مدیران و همکاران محترم که همیشه ارکان اصلی مشارکت شهر انسان محور بوده و خواهند بود تشکر می نمایم, یادمان باشد که مسیر قانون و گفتگو پاسخ هر سوال, انتقاد و یا…است که دوری از آن به معنای بازی کردن در زمین دشمنان نظام و به فرموده رهبر معظم انقلاب متعلق به اقلیت بی بصیرتی است که فتنه و نفوذ را سرلوحه تفکرات و جنگ روانی خود دانسته و ارزشهای مردم و خون شهدا را نادیده می انگارند. فلذا خواهشمندم با کمال آرامش و در راستای خدمات رسانی به شهروندان که به اندازه کافی در شرایط اقتصادی خروج از رکود, مشکلات داشته و چشم امیدی به آینده دارند با سرعت حداکثری و حضور موثر مردم عزیز را یاری نموده و قطعا اکثریت محترم شورای شهر نیز نسبت به تصمیم صحیح بر اساس مصالح عمومی حسب سیر تکاملی که در شهر سبب ایجاد نشاط و امید گردیده اقدام موثر خواهند کرد. سیدمحمدعلی ثابت قدم یازدهم مردادماه هزار و سیصدو نودوپنج
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code