| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران/گروه اجتماعی: اخیرا اداره راه و شهرسازی صومعه سرا بدون هماهنگی با ادارات حاکمیتی شهرستان اقدام به صدور مجوز موقت استقرار سازه جهت عرضه محصولات کشاورزی در حریم جاده ترانزیت واقع در روستای «نوپاشان» را داده است و دهیاری نیز طبق آن مجوز اقدام به نصب داربست برقراری انشعاب فرعی غیرمجاز برق و نیز اجاره آن به کشاورزان کرده است. در عین حال و به فاصله ای کم اداره راه و شهرسازی طی برخوردی سلبی برخی از کشاورزانی که در حاشیه راه محور صومعه سرا-رضوانشهر اقدام به ایجاد بساط کرده بودند را با صدور اخطار تهدید کرد و با برخی از آن ها هم برخورد صورت گرفت. حال سوال این است که آیا اداره راه می تواند راسا نسبت به در اختیار قرار دادن بیت المال به دهیاری «نوپاشان» اقدام کند؟ و این اقدامات نابرابر در برخورد با ناقضین حریم راه چه پیامی دارد؟ حکم قلع و قمع در محدوده حریم طرح هادی روستای طاهرگوراب همچنین بر اساس شنیده های اخیر، اداره راه و شهرسازی در محدوده حریم طرح هادی روستای طاهرگوراب با احداث بنا توسط دهیاری جهت عرضه محصولات کشاورزی (که به صورت رایگان قرار بود در اختیار کشاورزان قرار بگیرد) مخالفت کرده و حکم قلع و قمع بنا را گرفته است. این اقدام اداره راه و شهرسازی اعتراض جمعی از کشاورزان را به همراه داشته و از بین رفتن محصولات این کشاورزان به دلیل عدم توانایی اجاره مکان در نوپاشان  منجر به ایجاد نارضایتی شده است. تخریب بازارچه داخل حریم طاهرگوراب تخریب بازارچه داخل حریم طاهرگوراب1 تخریب بازارچه داخل حریم طاهرگوراب2 تخریب بازارچه داخل حریم طاهرگوراب8 حکم-تخریب-نوپوشان-347x4928

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code