| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران/ گروه سیاسی: مراسم شام شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)، شب گذشته (شنبه 9 مرداد)با حضور دکتر محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و دکتر علی نوبخت منتخب مردم تهران در مجلس و جمعی از مدیران استانی در مسجد صفی رشت برگزار شد. شام شهادت امام صادق مسجد صفی (1) شام شهادت امام صادق مسجد صفی (8) شام شهادت امام صادق مسجد صفی (3) شام شهادت امام صادق مسجد صفی (4) شام شهادت امام صادق مسجد صفی (10) شام شهادت امام صادق مسجد صفی (11) شام شهادت امام صادق مسجد صفی (5) شام شهادت امام صادق مسجد صفی (9) شام شهادت امام صادق مسجد صفی (6)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code