| سه شنبه، 15 آذر 1401
به همت موسسه محیط زیستی «دوستداران سیاهکل» انجام شد:
       کد خبر: 59694
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: اعضای موسسه محیط زیستی «دوستداران سیاهکل» به مناسبت 8 مرداد سومین سالروز آغاز فعالیت خود در منطقه «اسپیلی» دیلمان و شهر دیلمان اقدام به توزیع کیسه زباله و کیسه های پارچه ای در بین شهروندان و مسافران کردند. این برنامه با همکاری شهرداری دیلمان و با حضور بیش از 60 نفر از اعضای موسسه «دوستداران سیاهکل» در ساعت 12 الی 14 روز جمعه برگزار شد و تعداد 400 کیسه پارچه ای و 500 کیسه زباله توزیع شد. این برنامه با استقبال بسیار خوب مردم مواجه و آموزش های لازم نیز در خصوص نریختن زباله در طبیعت و افزایش استفاده از کیسه های پارچه ای ارائه شد. به گزارش نگاه ایران؛ دو هفته قبل نیز در مناطق لاریخانی-آغوزی-لونک و نگین دشت کیسه های پارچه ای توسط این موسسه توزیع شده بود. توزیع کیسه زباله دیلمان (1) توزیع کیسه زباله دیلمان (2) توزیع کیسه زباله دیلمان (3) توزیع کیسه زباله دیلمان (4) توزیع کیسه زباله دیلمان (5) توزیع کیسه زباله دیلمان (7) توزیع کیسه زباله دیلمان (8) توزیع کیسه زباله دیلمان (9) توزیع کیسه زباله دیلمان (10) توزیع کیسه زباله دیلمان (11) توزیع کیسه زباله دیلمان (12) توزیع کیسه زباله دیلمان (13) توزیع کیسه زباله دیلمان (14) توزیع کیسه زباله دیلمان (15) توزیع کیسه زباله دیلمان (16) توزیع کیسه زباله دیلمان (17) توزیع کیسه زباله دیلمان (18) توزیع کیسه زباله دیلمان (19) توزیع کیسه زباله دیلمان (20) توزیع کیسه زباله دیلمان (22) توزیع کیسه زباله دیلمان (21)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code