| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: آخرین قیمت انواع خودرو داخلی در بازار خودرو تهران به شرح تصویر فوق است که در این میان برخی قیمت ها جالب توجه است؛ از جمله محصول پرفروش پارس تندر در بازار به قیمت حدود 41 میلیون تومان به فروش می رسد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code