| سه شنبه، 15 آذر 1401
نگاه ایران فرمانده نیروی دریایی ارتش از اظهارات نسنجیده درباره ارتش انتقاد کرد. طی هفته گذشته انتشار اظهارنظر یکی از افراد درباره ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتقاداتی روبرو شد. امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز تاکید کرد که از این فرد شکایت شده تا در دادگاه پاسخگوی اظهارات خود باشد. در همین رابطه دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم ضمن تقبیح این اظهارات و با تاکید بر اینکه چنین مواضعی قطعاً نمی تواند به سود منافع ملت باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت پیرامونی ایرانی اسلامی، امروز به لطف خدا و به برکت رهنمودهای مقام معظم رهبری و پشتیبانی ملت، نیروهای مسلح قادرند امنیت کشور را به خوبی تامین کنند؛ اما در این میان اظهاراتی توسط یک فرد مطرح شده که قطعاً نسنجیده است و نمی تواند خدمت به نظام باشد. دریادار سیاری در پایان خاطرنشان کرد: ارتش متعلق به مردم و پیرو رهبر معظم انقلاب است و هر کسی این سرمایه بزرگ کشور را زیر سوال ببرد، خلاف منافع ملی حرکت کرده است. وی با تاکید بر اینکه امروز نیازمند همدلی و همراهی تمام ارکان نظام هستیم، خاطرنشان کرد: هر بحثی که این همدلی را مخدوش کند، یقیناً برخلاف منافع ملی است. فرمانده نیروی دریایی ارتش، گوینده اظهارات مورد اشاره را فردی کم اطلاع در برخی حوزه ها توصیف کرد و گفت: متاسفانه ایشان تصور می کند نظرات و صحبت هایش در همه زمینه ها دقیق است و مورد توجه داخل و خارج از  کشور قرار می گیرد؛ درحالی که اینچنین نیست. ایشان خود را در تمام زمینه ها اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فلسفی، جامعه شناسی، ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک، ژئوکالچر و ... صاحب نظر می داند، اما سوال این است که اصلاً ایشان واقعاً می تواند در همه  این زمینه ها اظهارنظر کارشناسی  کند؟ دریادار سیاری افزود: به عنوان مثال، من مدتی قبل صحبتهای ایشان را گوش می کردم که در حوزه دریا و مباحث مربوط به دریا در دفاع مقدس صحبت می کرد. مثلاً بحث هایی درباره سکوهای البکر و الامیه طرح کرد و من با شنیدن صحبت های ایشان متوجه شدم که اساساً متوجه موضوع نیستند و نمی دانند که در هشت سال دفاع مقدس در دریا چه اتفاقی افتاده است. با توجه به سن و سال و موقعیت ایشان در زمان دفاع مقدس، یقیناً نمی توانسته به همه آنچه در حوزه دریا رخ داده اشراف داشته باشد و دلیلی هم نبوده که کسی به ایشان در این زمینه گزارش کامل بدهد، اما وی در این زمینه به عنوان یک کارشناس سخنرانی می کرد. وی افزود: وقتی ایشان عملیات بزرگی مانند 7 آذر را زیر سوال می برد، یعنی منطقی عمل نکرده است. لذا فهمیدم ایشان اصلا از برخی امور خبر ندارد و برخی حرفهایشان منطقی و ریشه دار نیست. فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: رهبر معظم انقلاب فرمودند یکی از نتایج عملیات نیروی دریایی که انجام می شود آن است که اقتصاد کشور سالم می ماند؛ ایشان فرمودند این گزارشها را به مردم ارائه کنید، اما فرد مورد نظر چیز دیگری می گوید. حال باید از وی پرسید شما بهتر به امور اشراف دارید یا رهبر معظم انقلاب؟ به گزارش نگاه ایران چندی پیش ویدئویی از حسن عباسی منتشر شد که در سخنانی عجب گفته بود "اگر آب کشور را ببرد ارتش صدایش هم در نمی آید و هیچ موضعی نمی گیرد." به گفته عباسی ارتش بی سرو صدا فقط در پادگان ها حضور دارد. او گفته است که آمریکا چنین نیرویی را می خواهد. عباسی این سخنان را در حالی بیان کرد که از سپاه پاسداران و بسیج تجلیل کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code