| سه شنبه، 08 آذر 1401
نگاه ایران: پس از انکه رامبد یکی از اعضای هیات مدیره چوکا ،گلریز مدیر عامل سایق چوکا  و منتظری رییس صنعت و معدن استان گیلان  را  در خصوص عملکرد و  وضعیت قبلی و فعلی چوکا به  مناظره فراخواند گلریز مدیر عامل قبلی چوکا در گفتگو با صریح خبر اظهار داشت : نمیدانم جواب بدهم یا ندهم چون دوستان به من توصیه میکنند آدمهایی که ضعیف هستند در خور پاسخ دادن نیستند  و شما پاسخ ندهید ، و  اسناد مشخص است ونه باکسی دعوا دارم نه دنبال دعوا با کسی هستم .من فقط میگویم ایشان فقط همین را پاسخ بدهند در طول این یک سال  اخیرآیا یک کیلو کاغذ تولید کرده ا ند؟ وی  گفت من وکیل و وصی مجموعه ایشان نیستم سری پیش مصاحبه را هم خود کارگران پاسخ دادند .ما هر حرکتی میکنیم فرماندار می آید و مصاحبه میکند و میگوید بعضی ها جریانات را از بیرون حمایت میکنند بخاطر این که خودشان مدیر عامل بشوند .من اگه چوکا طلا هم باشد  عشقی به مدیر عامل شدن چوکا ندارم چون آدم بیکاری مثل رامبد نیستم که دنبال کار برگردم من برای خودم کار و زندگی دارم من را روزی که استاندار برد و زمان معارفه من    گفتند ماهی ۵۰میلیون هم به ایشان بدهید کم است ایشون را به زور آوردیم اینجا و .بنده مثل رامبد دنبال پست گرفتن و اینها نیستم و  اگر که کارگران اینها را قبول ندارند بگذارند و بروند برای چه اصرار دارند بمانند ضمن اینکه من نیامدم با کسی مبارزه کنم یا اینکه مقابله کنم نظام تشخیص داده است یکی بماند ٬بماند مفت شستش ٬نظام تشخیص داده است ۵هزار نفر از کارگران آنجا با خانواده شان از نان خوردن بیفتند ٬بیفتند من وکیل وصی کسی نیستم ٬من میگویم کارخانه یک سال تولید نکرده بیش از هزارکارگر نان شب ندارند حالا مسئولین میگویند ندارند بزنند بر سرشان من نمیتوانم وکیل وصی بشوم بگویم نزنید .حالا ما هم حرف میزنیم میگویند گلریز برای اینکه پست بگیرد این کار را میکند وی در خصوص دعوت به مناظره از سوی رامبد گفت : مناظره چی بکند ایشان عملکرد خودش را جواب بدهد من مناظره ی چی داشته باشم ایشان و تیم هیئت مدیره ایشان از مرداد سال گذشته کارخانه را تعطیل کردند تا به امروز چه کار کردند همین را  به کارگر ها جواب بدهند  و ٬من دنبال چیزی هم نیستم امروز فرماندار میآید و میگوید من دنبال پست هستم پس فردا استاندار بیاید بگوید .من اگر دنبال پست بودم مینشستم  با شکری سازش میکردم ٬من پاسخی برای آدم هایی که مغزشان به اندازه ی خودشان هست  ندارم بدهم گلریز بیان داشت : عملکرد من اسناد است سند میگوید من چقدر سود دادم آقایون هم بیایند و بگویند چقدر سود دادند من بیایم پاسخ چه چیز را بدهم ٬من بیکار نیستم دنبال پست هم نیستم.وکیل مدافع مردم تالش هم من نیستم نماینده دارد که بنشیند وپاسخ بدهد شاید عملکردشان خوب باشد کارگرها محق نباشند !!!! مدیر عامل سابق چوکا افزود : من اگر بخواهم مناظره بکنم با مدیر عامل شستا مناظره میکنم ٬رامبد سابقه اش  چی هست که من بنشینم و باایشون مناظره بکنم من خودم را خیلی بزرگتر از رامبد میدانم٬مدیر عامل شستا بیاید بنشیند با من مناظره بکند که چه خرابکاری آنجا شده ٬شما بعنوان یک خبرنگار از من میپرسید و بنده میگویم ایشان چه کار با من دارد ؟!ایشان در طول دو سالی که بودند آیا در طول دو سال تولید داشتند توسعه داشتند؟کارخانه پیر بوده به من چه ؟من مگر چکش گرفتم دستم کارخانه را زدم شکستم ،کارخانه مال ۴۶سال قبل است و فرسوده این که به من ربطی ندارد . گلریز در مورد جدا شدن کارخانه چوکا از جنکل گفت :  :شرکت شفارود سال ۶۴٬ ۶۵از چوکا جدا شد . مدیر عامل سابق چوکا اظهار داشت : من میگوییم رامبد چه کسی است اصلا ٬ایشان معاون یک دستگاهی است؟! بنده ۱۸سال مدیرعامل شرکت های بزرگ و کوچک بودم ٬به آدم های کوچک نباید پاسخ بدهم ٬من چرا پاسخ بدهم حتما عملکردشان خوب بوده ٬اگر مردم راضی هستند به من چکار دارند حتما عملکرد خوبی داشتند کارخانه جواب داده حتما موفق بودند ٬اگر موفق نبودند هم به من ربطی ندارد !!!! و من پاسخگوی عملکرد خودم هستم پاسخگوی عملکرد دیگران نیستم دیگران هم بروند به کارگرها پاسخ بدهند . گلریز گفت : من قصد چوکا آمدن ندارم ٬من اگر بخواهم بیایم اینها باید شبانه بگذارند و بروند اینچنین نیست که دروغ به خورد مردم بدهیم متأسفانه رسانه های ما دنبال این هستند که از من یک چیزی بگیرند و از دیگری چیزی دیگر٬اصلا بگویید در یک سال آن آقا خراب کرد شما چه کردید؟ وی در خصوص اظهارات رامبد در مورد اینکه برخی ها یک طرفه به قاضی میروند بیان داشت : من یکطرفه به قاضی نرفتم من عملکرد خودم را گفتم من عملکرد کسی را کار ندارم ٬من ایشان را نمیبینم که بخواهم جوابش را بدهم مدیرعامل شستا بیاید از عملکردم بپرسد باید پاسخگو باشم ٬من ایشان را عددی نمیبینم اگر ایشان عدد موفق بودند کارخانه را موفق نگه میداشتند حتما موفق بودند که اینچنین ادعا دارند اگر موفق بودند باید جوابشان را از کارگر ها بگیرند .۹۰۰تا کارگر هست آنجا که اگر میانگین ۴نفر باشند حدود چهار هزار نفر آدم از نان خوردن افتاند . وی در خصوص اینکه نماینده تالش گفته ۴۴ میلیارد سابقا در شرکت چوکا گم شده گفت ::آقای شکری منظورشان دیگ بخار سال ۸۸بوده  و مربوط به من نیست  و در دوران بنده یک ریال وام گرفته نشد بلکه وام ها هم تسویه شد در مورد ۴۴میلیارد ی که برای نوسازی پرداخت شده بود مربوط به دوران من نیست و پاسخی ندارم .من پاسخ بعضی از مدیریت های گذشته را ندهم بهتر است ضمن اینکه به من هم بعضی از آقایون توصیه کردند که در مورد چوکا اظهار نظر نکنم چون بعضی ها ضعیف فکر میکنندو فکر میکنند اظهار نظر کردن بخاطر گرفتن پست است ٬نه من پست دارم در جاهای دیگر عضو هیئت مدیره هستم مسئولیت دارم واقعیتش چوکا هم برای من آش دهن سوزی نبوده و نیست ضمن احترام به همه ٬آقایون  زحمت کشیدند و تلاش کردند و کارخانه طی دوسال فرسوده نشده در طول چهل و خرده ای سال پیر شده و  من بابت پیر شدن کارخانه نباید جوابگو باشم .ضمن حفظ احترام به همه مجبورم پاسخ بعضی از آقایان را که به من زنگ میزنند را ندهم ٬چون کارگر به من زنگ میزند منت میکند و خواهش میکند من هم از باب عزت و احترام و همشهری بودن میدهم برای فرماندار شهر تعطیلی کارخانه و دستگاه ها ی امنیتی مهم نیست من وکیل وصی نیستم آنها باید به دنبالش بروند   من ضمن حفظ احترام به همه ی دوستان و عزیزان هرکس وظیفه دارد خودش عملکرد خودش را پاسخ بدهد و به دسته های دیگری که مرتبط است من نمیتوانم بگویم آقایان موفق بودند یا نبودند٬آقایان میگویند موفق بودیم دستگاه های نظارتی هستند که میداند موفق بودند دستگاه های مدیریتی بالادستی هستند حتما من با اطمینان میگویم اینها موفق بودند چون اگر موفق نبودند شستا چرا اینها را نگه داشته؟! اینجوری  که دارد نشان میدهد اعتراض کارگرها معنایی ندارد موردی ندارد ٬آقایون عملکرد خوبی داشتند !! من که نمیتوانم بیایم و بگویم شستا تو بیخود کردی گفتی ٬خلاصه آنجا آدم های بزرگی هستند من عملکرد خودم را گفتم در دوره ی خودم سود کلانی در صورت مالی آمده ٬صورت مالی که نمیتواند خلاف باشد حسابرس ضعیف نیست .آیا آقایان سود دادند یا ندادند؟؟ کارخانه تعطیل شده یا نشده؟ ٬بیکاری به کارگرها فشار آورده واقعیتش مسیولین استان و شهرستان باید پاسخگو باشند و همچنین صاحبان سهام ٬من فکر میکنم تا امروز بچه ها اشتباه کردند کارخانه شرایط خوبی داشته که شستا آنها را حمایت میکند حتما اینگونه است!!!! و ی بیان داشت : بنده هم هیچوقت و به هیچ وجه دنبال پست گرفتن در مجموعه ای بنام چوکا نبودم و نیستم چون من جای دیگری کار دارم آرزوی موفقیت و سلامتی برای مدیریت فعلی چوکا میکنم ٬فقط توقع بنده از دوستان این است که اگر نقطه نظری دارند اول به من بگویند  و ٬من پاسخ مصاحبه را دادم  و یک طرفه به قاضی نرفتم
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code