| دوشنبه، 02 خرداد 1401
به گزارش نگاه ایران :
1- ضرب المثل دستکاری شده ای هست که می گوید:فلانی زیر بار زور نمی رود، مگر اینکه زور خیلی پر زور باشد.
2- روزهای اولی که آقای سرافراز به صداوسیما آمد، عده ای با خوش بینی گفتند و نوشتند که سرافراز با ضرغامی فرق دارد و زیر بار زور نمی رود. مدت کوتاهی که گذشت و او نام معاونت سیاسی را به معاون خبر تغییر داد، خوش بین ها گفتند:"دیدید گفتیم؟" چند روز بعد از آن که تغییراتی در برنامه20:30 به وجود آمد و آن لودگی های قبلی قطع شد، باز هم خوشبین ها گفتند:"دیدید گفتیم؟" مذاکرات اخیر که شروع شد ، انگار دیگر  پر زورها تاب مستوری نیاوردند و تلویزیون دوباره برگشت به خانه اول. سرافراز هم طاقت و تحملش را از دست داد و میدان را واگذار کرد. تو گویی که سرافراز از صداوسیما رفت. 3- اینکه آقای سرافراز بگوید سازمان تحت مدیریتش در قضیه مذاکرات هسته ای خوب عمل کرده و نقصی بر آن وارد نیست عیبی ندارد. اصلا مگر حضرت ایشان از هزاران برنامه ده ها شبکه رادیویی و تلویزیونی چندتایش را می بیند؟ وجدانا اگر حتی یک اش را هم فرصت کند و ببیند باید بر او مرحبا گفت.  بنا بر این ادعایش در باره عملکرد صداوسیما در فرایند مذاکرات هسته ای به نسبت برنامه هایی است که دیده، نه آنها که ندیده. 4- جام جم رئیسی پرقدرت می خواهد، صداوسیمای انحصاری کشورمدیری نفوذناپذیر و غیر انحصارطلب ، طلب می کند؛ رسانه ملی، مرد ملی - و نه میلی - می خواهد اما به قول نقی سریال سیمای سرافراز:"مگه می شه؟ مگه داریم؟"
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code