| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت با اشاره به آغاز فصل برداشت برنج گفت: آتش زدن کاه وکلش در مزارع به دلایل آلودگی زیست محیطی جرم محسوب شده و با کشاورزان متخلف در شفت برخورد قاطع می شود.

علی فرهی تکرمی با اشاره به آغاز زمان برداشت برنج از شالیزارهای شهرستان شفت، اظهار کرد: متاسفانه با شروع برداشت برنج شاهد آتش زدن کاه و کلش باقیمانده در مزارع هستیم.

وی با بیان اینکه این عمل موجب آسیب فراوان به حاصلخیزی خاک و کاهش عملکرد آن می شود، افزود: اقدام به آتش زدن کاه و کلش می تواند به محیط زیست نیز آسیب های فراوانی وارد کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت کاه و کلش را منبع درآمدی خوبی برای کشاورزان دانست و خاطرنشان کرد: کشاورز با آتش زدن کاه و کلش علاوه برای کاهش کیفیت برنج تولیدی خود در سال آینده یک منبع درآمدی خوب را نیز از دست می دهد.

وی با هشدار نسبت به عواقب آلودگی های زیست محیطی حاصل از این عمل، تصریح کرد: بسیاری از کشاورزان استان با یک تصور غلط گمان می کنند که با سوزاندن کاه و کلش آفت های به جای مانده در ساقه برنج همانند کرم ساقه خوار در شالیزارها در فصل زراعی بعد از بین می رود.

فرهی تکرمی با اشاره به موضوع آموزش در این خصوص به کشاورزان، گفت: در سال گذشته با برنامه ریزی مناسب و برگزاری دوره های آموزشی با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان در این زمینه عملکرد بهتری شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه شغل اکثر مردم شهرستان شفت کشاورزی بوده و شالیزارها همجوار با مناطق مسکونی هستند، تأکید کرد: امسال نیز همانند چند سال اخیر با هرگونه آتش زدن کاه و کلش برخورد جدی انجام می شود.

به گفته این مسئول در سال زراعی گذشته در این خصوص با تشکیل و ارجاع ۲۰ پرونده به مراجع قضایی و همکاری خوب نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی برخورد مناسبی انجام شده و اکثر کشاورزان متخلف به دلیل نداشتن آگاهی در این خصوص مبادرت به آتش زدن کاه و کلش کرده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس مستندات ارائه شده معضل آلودگی هوای ناشی از سوزاندن ضایعات کشاورزی در فصل برداشت محصول که در سالیان اخیر به شدت باعث نگرانی اهالی استان و در مواقعی بروز مشکلاتی در بحث محیط زیست شده بود، خوشبختانه با مدیریت نسبتا خوب در بحث ورود تجهیزات بسته بندی کاه و کلش و ضایعات کشاورزی به استان و استفاده گسترده  از آن ها در وضعیت مناسبی قرار دارد.

وی افزود: در شهرستان شفت با همکاری دستگاه های مربوطه تلاش شده تا با آموزش مضرات سوزاندن و فواید بسته بندی و فروش ضایعات ناشی از برداشت برنج به کشاورزان آموزش و آگاهی داده شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code