| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران به نقل از تدبیرشرق: امروزه موضوعی که اغلب در بین مدیران دولتی و غیر دولتی می توان به آن اشاره نمود شاخص مهم سوء مدیریت است! متأسفانه تا کنون با سوء مدیریت و استفاده از مدیران ناتوان و ناکارآمد، آسیب های جبران ناپذیری به بدنه اجرایی، اقتصادی، اداری، اجتماعی و ... کشور واردشده است. با بررسی سوابق و عملکرد و اقدامات ناثواب سرپرست یکی از دستگاههای اجرایی مهم استان گیلان در ماههای گذشته این سوء مدیریت و بی تدبیری بیش از پیش بر پیشانی فرایند انتخاب مدیران استان خودنمایی نموده و جایگاه گیلان را در استفاده از مدیران کاربلد و مدبر و آگاه متزلزل ساخته است . این مدیر محترم که حدود8 ماه از دوران سرپرستی شان بر یکی ازسازمان های مهم اجرایی استان میگذرد با عملکردی نابهنجار و غیر مسوولانه و بدون درایت کافی روز به روز بر دامنه نارضایتی داخل مجموعه خود وجمع کثیری از مرتبطین سازمان اعم از پیمانکاران و مشاورین و... افزوده تا با این عمل بیش از پیش بر عدم توانایی و فقدان تجربه مدیریتی خود مهر تایید بزند . نکته حایز اهمیت آنست که پس از گذشت 8 ماه با تلاشهای فراوان و استفاده از رانت های سیاسی و پشتیبانی بی وقفه تنی چند از نمایندگان اصولگرای استان همچنان وزارتخانه مطبوع این سازمان و شخص وزیر نسبت به تبدیل وضعیت وی از پست سرپرستی به مدیر عاملی سازمان به شکلی کاملا بحق و کارشناسانه تعلل ورزیده و گویی با این تغییر وضعیت موافق نیستند! البته این عدم موافقت از سوی وزارتخانه آنچنان دور از ذهن و غیر واقعی نبوده و با اندکی کنکاش در سوابق جناب دکتر! میتوان دریافت که حداکثرسمت مدیر فنی یک سازمان نمیتواند سکوی پرتاب مناسبی جهت کسب پست مدیر عاملی یک سازمان اجرایی مهم استان بوده و تجربه کافی را برای چنین موقعیتی به همراه نخواهد داشت . حال حضور ایشان اکنون پس از 8 ماه در جایگاه سرپرستی سازمان مطبوعش کنش ها و واکنشهای زیادی بهمراه داشته و به عبارتی تنش های زیادی را در بر داشته است .جذب خودسر و غیر منطقی 35 نفر در قالب شرکتهای خدماتی در طول دوران سرپرستی او باعث شد که وزارتخانه مطبوع برای سومین بار نسبت به جذب نیرو انسانی به وی تذکر دهد وبر فرایند پذیرش نیرو از طریق آزمون استخدامی با توجه به نیازسنجی دقیق تاکید ورزد. ازجمله دیگر تنش های مهم وبه روز در این دستگاه اجرایی و سازمان عمرانی ویژه ، بدهی روزافزون این سازمان به پیمانکاران و مشاورین و سازمانهایی همچون بیمه تامین اجتماعی است که عدم درایت و نداشتن مدیریت صحیح سرپرست محترم بر حجم مشکلات افزوده ،تا جایی که پرسنل تحت امر وی نیز به ستوه آمده و از ناتوانی و ناکامی وی در عرصه مدیریت سخن به میان می آورند!! عدم بکارگیری شرکتهای بومی در مراحل نظارت و اجرای پروژه ها و تعامل تامل برانگیز با برخی شرکتهای خاص!، تعطیلی پیاپی پروژه های عمرانی و عدم توانایی در گسترش و پیشرفت پروژه های مهم استانی به شدت عرصه رقابت استان گیلان را در حوزه های زیربنایی وعمرانی نسبت به سایر استانها تنگ و تضعیف نموده و اجحافی بزرگ برای استان و شهروندان آن محسوب میشود! آنچه در دولت تدبیر و امید انتظار می رود آنست که گزینش مدیران باسابقه و همسو میتواند جهت پیشبرد اهداف سازمانی مثمر ثمر باشد . حتما استاندار محترم گیلان بعنوان عالی ترین مقام اجرایی استان نیک میدانند تنها همراهی و همدلی نیروهای همگام  و همراه در استان می تواند گام مثبتی در راستای پیشرفت و توسعه و پیشبرد استان بوده ،حال نگاه و عملکرد و گرایش سیاسی غیر همسوی جناب دکتر ! و انتساب وی به ستاد دکتر جلیلی در دوران انتخابات ریاست جمهوری گذشته و حمایت برخی چهره های اصولگرای منتسب به دولت قبل! ضامن کافی و وافی جهت انجام تعهدات دولت کنونی نبوده و به نوعی میتواند این سوء مدیریت موجب کارشکنی و ناکارامد جلوه دادن این دولت محسوب شود!!
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code