| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران/گروه ورزشی: کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه کامل رقابت های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور فصل 96-95 را از هفته اول تا هفته هفدهم را اعلام کرد. فوتبال گیلان امسال در رقابت های دسته اول دو نماینده دارد. ملوان بندر انزلی بعد از سال ها حضور در لیگ برتر به دسته اول سقوط کرده و سپیدرود بعد از سال ها مجوز حضور در این رقابت ها را به دست آورده است. داربی گیلان در دور رفت بازی ها در انزلی برگزار می شود. پنجم شهریورماه ساعت 17:30 ملوان در ورزشگاه تختی انزلی به دیدار سپیدرود می رود. سپیدرود-رشت-9 به گزارش فدراسیون فوتبال، برنامه نیم فصل نخست لیگ دسته یک فوتبال بدین شرح است: *هفته اول،  یکشنبه 17 مرداد 95 فولاد یزد- خیبرخرم آباد – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهید نصیری یزد راه آهن تهران- گل گهر سیرجان -ساعت 17:45 – ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران پارس جنوبی جم- مس رفسنجان- ساعت 18:00- ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر اکسین البرز - نساجی مازندران- ساعت 18:00 – ورزشگاه انقلاب کرج مس کرمان- فجرسپاسی شیراز- ساعت 18:00- ورزشگاه امام علی کرمان آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی- ساعت18:00-ورزشگاه امام خمینی اراک  سپیدرود رشت - بادران تهران - ساعت 18:00- ورزشگاه شهید عضدی رشت خونه به خونه مازندران- استقلال اهواز – ساعت 18:00- ورزشگاه هفتم تیربابل نفت مسجدسلیمان- ایران جوان بوشهر- ساعت19:00- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان * هفته دوم : شنبه 23 مرداد 95 مس رفسنجان- خونه به خونه مازندران – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهداء رفسنجان کرمان نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر خیبر خرم آباد- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  17:45 – ورزشگاه تختی خرم آباد فجرسپاسی شیراز- سپیدرود رشت – ساعت 17:45- ورزشگاه حافظیه شیراز ملوان بندرانزلی- راه آهن تهران- ساعت 18:00- ورزشگاه تختی انزلی ایرانجوان بوشهر - مس کرمان- ساعت 18:00- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر گل گهر سیرجان - اکسین البرز- ساعت 18:00- ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان بادران تهران- فولاد یزد- ساعت 18:00 - ورزشگاه اکباتان تهران استقلال اهواز- آلومینیوم اراک – ساعت 18:30- ورزشگاه تختی اهواز *هفته سوم: جمعه 29 مرداد 95 فولادیزد- ملوان بندرانزلی – ساعت 17:15- ورزشگاه شهید نصیری    یزد مس کرمان- گل گهر سیرجان – ساعت 17:30- ورزشگاه امام علی کرمان خونه به خونه مازندران- بادران تهران – ساعت 17:30- ورزشگاه هفتم تیربابل سپیدرود رشت- خیبر خرم آباد – ساعت 17:30- ورزشگاه شهید عضدی رشت اکسین البرز- استقلال اهواز- ساعت17:30- ورزشگاه انقلاب کرج راه آهن تهران- مس رفسنجان – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهید درخشان صبا شهرتهران آلومینیوم اراک- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت17:30- ورزشگاه امام خمینی اراک ایرانجوان بوشهر- نساجی مازندران -  ساعت18:00- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر نفت مسجدسلیمان- فجرسپاسی شیراز- ساعت 18:30- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان *هفته چهارم :جمعه 5 شهریور 95 مس رفسنجان- آلومینیوم اراک    17:00    چهارم شهداء رفسنجان    کرمان نساجی مازندران- مس کرمان – ساعت     17:15- ورزشگاه شهید وطنیقائمشهر بادران تهران- ایرانجوان بوشهر- ساعت 17:30- ورزشگاه اکباتان تهران پارس جنوبی جم بوشهر- خونه به خونه مازندران – ساعت17:30- ورزشگاه  تختی جم بوشهر  ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت- ساعت 17:30- ورزشگاه تختی انزلی فجرسپاسی شیراز- راه آهن تهران – ساعت 17:30    - ورزشگاه حافظیه    شیراز گل گهر سیرجان- نفت مسجدسلیمان – ساعت 17:30- ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان خیبرخرم آباد- اکسین البرز-ساعت 17:30- ورزشگاه تختی  خرم آباد استقلال اهواز- فولادیزد- ساعت 18:00    - ورزشگاه تختی اهواز *هفته پنجم: جمعه 12 شهریور95 فولادیزد- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت 17:00     - ورزشگاه شهید نصیری یزد نساجی مازندران- گل گهر سیرجان- ساعت17:00    -ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر  سپیدرود رشت- خونه به خونه مازندران – ساعت 17:15- ورزشگاه شهید عضدی رشت اکسین البرز- فجرسپاسی شیراز- ساعت 17:15- ورزشگاه انقلاب کرج راه آهن تهران- بادران تهران – ساعت 17:15- ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران آلومینیوم اراک- خیبر خرم آباد –ساعت 17:15- ورزشگاه امام خمینی اراک مس کرمان - استقلال اهواز- ساعت 17:15-  ورزشگاه  امام علی کرمان ایرانجوان بوشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت  17:45- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر نفت مسجدسلیمان- مس رفسنجان- ساعت18:00-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان *هفته ششم: پنج شنبه 18شهریور 95 مس رفسنجان- فولاد یزد- ساعت 16:45 -  ورزشگاه شهداء رفسنجان کرمان فجرسپاسی شیراز- نساجی مازندران- ساعت  17:00-  ورزشگاه حافظیه شیراز خونه به خونه مازندران- آلومینیوم اراک - ساعت  17:00-  ورزشگاه هفتم تیربابل خیبرخرم آباد- راه آهن تهران- ساعت 17:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد بادران تهران- مس کرمان- ساعت 17:00-  ورزشگاه اکباتان تهران پارس جنوبی جم بوشهر- سپیدرود رشت- ساعت  17:15-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر ملوان بندرانزلی- اکسین البرز- ساعت  17:15-  ورزشگاه تختی انزلی گل گهر سیرجان- ایرانجوان بوشهر- ساعت  17:15-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان استقلال اهواز - نفت مسجدسلیمان- ساعت  17:45-  ورزشگاه تختی اهواز *هفته هفتم: شنبه 27 شهریور 95 فولادیزد- خونه به خونه مازندران- ساعت  16:30-  ورزشگاه شهید نصیری یزد نساجی مازندران- خیبرخرم آباد- ساعت  16:30-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر راه آهن تهران- استقلال اهواز- ساعت  16:45-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران مس کرمان- مس رفسنجان- ساعت  17:00-  ورزشگاه امام علی کرمان سپیدرود رشت- آلومینیوم اراک- ساعت  17:00-  ورزشگاه شهید عضدی رشت گل گهر سیرجان- ملوان بندرانزلی- ساعت  17:00    -  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان اکسین البرز- بادران تهران- ساعت  17:00-  ورزشگاه انقلاب کرج ایرانجوان بوشهر- فجرسپاسی شیراز- ساعت  17:15-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر نفت مسجدسلیمان- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  17:30    -  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان *هفته هشتم: جمعه 2 مهر 95 مس رفسنجان - نساجی مازندران- ساعت  15:15-  ورزشگاه شهداء رفسنجان خیبرخرم آباد- ایرانجوان بوشهر- ساعت  15:30-  ورزشگاه تختی خرم آباد فجرسپاسی شیراز - گل گهر سیرجان- ساعت  15:30-  ورزشگاه حافظیه شیراز آلومینیوم اراک - فولاد یزد- ساعت  15:30-  ورزشگاه امام خمینی اراک خونه به خونه مازندران- راه آهن تهران- ساعت  15:30-  ورزشگاه هفتم تیر بابل بادران تهران - نفت مسجدسلیمان- ساعت  15:30-  ورزشگاه اکباتان تهران ملوان بندرانزلی - مس کرمان- ساعت 15:30-  ورزشگاه تختی انزلی پارس جنوبی جم بوشهر- اکسین البرز- ساعت  16:00-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر استقلال اهواز - سپیدرود رشت- ساعت  16:15-  ورزشگاه تختی اهواز *هفته نهم: جمعه 16 مهر 95 نساجی مازندران - استقلال اهواز- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر سپیدرود رشت - مس رفسنجان- ساعت  15:15-  ورزشگاه شهید عضدی رشت مس کرمان - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  15:15-  ورزشگاه امام علی کرمان راه آهن تهران - آلومینوم اراک- ساعت  15:15-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران اکسین البرز- فولاد یزد- ساعت  15:15-  ورزشگاه انقلابکرج  فجر سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی- ساعت  15:15-  ورزشگاه حافظیه شیراز گل گهر سیرجان - بادران تهران- ساعت  15:15-  ورزشگاه اختصاصی گل گهر    سیرجان ایرانجوان بوشهر - خونه به خونه مازندران- ساعت  15:45-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر نفت مسجدسلیمان - خیبر خرم آباد- ساعت  15:45-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی    مسجد سلیمان *هفته دهم: یکشنبه 25 مهر 95 مس رفسنجان - گل گهر سیرجان- ساعت 15:00-  ورزشگاه شهداءرفسنجان فولادیزد- سپیدرود رشت- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید نصیری    یزد خونه به خونه مازندران - نفت مسجدسلیمان- ساعت 15:00-  ورزشگاه هفتم تیربابل خیبر خرم آباد- مس کرمان- ساعت  15:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد آلومینیوم اراک - اکسین البرز- ساعت  15:00-  ورزشگاه امام خمینیاراک ملوان بندرانزلی - نساجی مازندران- ساعت  15:15-  ورزشگاه تختیانزلی بادران تهران - فجر سپاسی شیراز - ساعت  15:15 -  ورزشگاه اکباتان پارس جنوبی جم بوشهر - راه آهن تهران- ساعت 15:30-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر استقلال اهواز - ایرانجوان بوشهر- ساعت  15:45-  ورزشگاه تختی اهواز *هفته یازدهم: یکشنبه 2 آبان 95 نساجی مازندران - خونه به خونه مازندران- ساعت  14:45-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر مس کرمان - فولادیزد- ساعت  15:00-  ورزشگاه امام علی کرمان  راه آهن تهران- سپیدرود رشت- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران ملوان بندرانزلی - بادران تهران- ساعت  15:00-  ورزشگاه تختی انزلی فجرسپاسی شیراز - خیبر خرم آباد- ساعت  15:00    -  ورزشگاه حافظیه شیراز گل گهر سیرجان - استقلال اهواز- ساعت  15:00    -  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان اکسین البرز - مس رفسنجان- ساعت  15:00-  ورزشگاه انقلاب کرج ایرانجوان بوشهر- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  15:30-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر نفت مسجدسلیمان - آلومینوم اراک- ساعت  15:30-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان *هفته دوازدهم: شنبه 8 آبان 95 مس رفسنجان- ایرانجوان بوشهر- ساعت  14:30    -  ورزشگاه شهداء رفسنجان فولاد یزد - راه آهن تهران- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید نصیری    یزد خیبرخرم آباد - گل گهر سیرجان- ساعت  14:45-  ورزشگاه تختی خرم آباد  سپیدرود رشت - نفت مسجدسلیمان- ساعت  14:45-  ورزشگاه شهید عضدی رشت آلومینیوم اراک -  مس کرمان- ساعت  14:45-  ورزشگاه امام خمینی اراک خونه به خونه مازندران - اکسین البرز- ساعت 14:45-  ورزشگاه هفتم تیر بابل بادران تهران - نساجی مازندران- ساعت  15:00-  ورزشگاه اکباتان تهران پارس جنوبی جم بوشهر - فجرسپاسی شیراز- ساعت  15:15-  ورزشگاه تختی شهرجم بوشهر  استقلال اهواز - ملوان بندر انزلی- ساعت  15:15    -  ورزشگاه تختی    اهواز *هفته سیزدهم: جمعه 21 آبان 95 نساجی مازندران- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  14:15-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر فجرسپاسی شیراز - مس  رفسنجان- ساعت  14:30-  ورزشگاه حافظیه شیراز گل گهر سیرجان - خونه به خونه مازندران- ساعت  14:30-  ورزشگاهاختصاصی گل گهرسیرجان مس کرمان - سپیدرود رشت- ساعت  14:30-  ورزشگاه امام علی کرمان اکسین البرز - راه آهن تهران- ساعت  14:30-  ورزشگاه انقلاب کرج ملوان بندر انزلی - خیبرخرم آباد- ساعت  14:30-  ورزشگاه تختی انزلی بادران تهران- استقلال اهواز- ساعت  14:30-  ورزشگاه اکباتان تهران ایرانجوان بوشهر - آلومینیوم اراک- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر نفت مسجدسلیمان- فولاد یزد- ساعت  15:00-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی  مسجد سلیمان *هفته چهاردهم: چهارشنبه 3 آذر95 فولادیزد - ایرانجوان بوشهر- ساعت  14:15-  ورزشگاه شهید نصیری یزد آلومینیوم اراک - نساجی مازندران- ساعت  14:15-  ورزشگاه امام خمینی اراک خونه به خونه مازندران - مس کرمان- ساعت  14:15-  ورزشگاه هفتم تیربابل سپیدرود رشت - اکسین البرز- ساعت  14:15-  ورزشگاهشهید عضدی رشت مس رفسنجان - ملوان بندرانزلی- ساعت  14:15-  ورزشگاه شهداء رفسنجان خیبرخرم آباد - بادران تهران- ساعت  14:15-  ورزشگاهتختی خرم آباد راه آهن تهران - نفت مسجدسلیمان- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران پارس جنوبی جم بوشهر - گل گهر سیرجان- ساعت  14:45-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر استقلال اهواز- فجرسپاسی شیراز- ساعت  15:00-  ورزشگاه  تختی اهواز *هفته پانزدهم: سه شنبه 9 آذر 95 نساجی مازندران- فولاد یزد- ساعت  14:00-  ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر خیبرخرم آباد - استقلال اهواز- ساعت  14:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد بادران تهران- مس رفسنجان- ساعت  14:15-  ورزشگاه اکباتان تهران ملوان بندرانزلی - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  14:15-  ورزشگاه تختی انزلی فجرسپاسی شیراز - خونه به خونه مازندران- ساعت  14:15-  ورزشگاه حافظیه شیراز گل گهر سیرجان- آلومینیوم اراک- ساعت  14:15-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان مس کرمان - راه آهن تهران- ساعت  14:15-  ورزشگاه امام علی کرمان ایرانجوان بوشهر - سپیدرود رشت- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر نفت مسجدسلیمان- اکسین البرز - ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان *هفته شانزدهم: دوشنبه 15 آذر95 اکسین البرز - ایرانجوان بوشهر- ساعت  14:00    -  ورزشگاه انقلاب کرج راه آهن تهران - نساجی مازندران - ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران سپیدرود رشت- گل گهر سیرجان- ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید عضدی رشت فولادیزد - فجرسپاسی شیراز- ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید نصیری یزد خونه به خونه مازندران - ملوان بندرانزلی- ساعت  14:00-  ورزشگاه هفتم تیربابل آلومینوم اراک - بادران تهران- ساعت 14:00-  ورزشگاه امام خمینی اراک مس رفسنجان - خیبر خرم آباد    - ساعت  14:00-  ورزشگاه شهداء رفسنجان پارس جنوبی جم بوشهر - استقلال اهواز- ساعت      14:15-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر نفت مسجدسلیمان - مس کرمان- ساعت  14:30-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان *هفته هفدهم: دوشنبه 22 آذر95 بادران تهران - پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  14:00-  ورزشگاه اکباتان تهران خیبر خرم آباد - خونه به خونه مازندرا    - ساعت  14:00-  ورزشگاه تختی خرم آباد فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم اراک- ساعت  14:00-  ورزشگاه حافظیه شیراز گل گهر سیرجان - فولادیزد- ساعت  14:00-  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان نساجی مازندران - سپیدرود رشت- ساعت  14:00-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر ملوان بندرانزلی - نفت مسجدسلیمان- ساعت  14:00-  ورزشگاه تختی انزلی مس کرمان - اکسین البرز- ساعت  14:00-  ورزشگاه امام علی کرمان استقلال اهواز - مس رفسنجان-ساعت 14:15-  ورزشگاه تختی اهواز ایرانجوان بوشهر - راه آهن تهران – ساعت 14:15-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code