| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
نگاه ایران:  دبیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان و دبیر مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی شاخه گیلان گفت: احزاب، ضربه گیر مطالبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه هستند. فرشاد شریفی افزود: احزاب می توانند مطالبات مردم را در همه بخش ها دریافت، دسته بندی و تشریح کنند و به صورت برنامه، در اختیار افکار عمومی برای انتخاب درست آنها قرار دهند. دبیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان گیلان بیان داشت: احزاب باشگاهی از نخبگان کشور به شمار می روند، نخبگان فکری که همسو هستند. وی با بیان اینکه برای تشکیل خانه احزاب در گیلان به کمک مجموعه استانداری نیاز است، اظهار کرد: همه جریان های سیاسی معتقد و پایبند به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران، می توانند برای رشد و توسعه احزاب کمک کنند. دبیر مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی شاخه گیلان خاطرنشان کرد: با شکل گیری خانه احزاب و تشکیل شورای مرکزی احزاب در کشور، استان گیلان نیز در زمینه هیات رییسه قبلی خانه احزاب ، پی گیری هایی انجام داد. وی با اشاره به راه اندازی دوباره خانه احزاب در گیلان طی روزهای آتی یادآور شد: در این زمینه به کمک استانداری نیاز است تا احزاب فعال استان را به هیات رئیسه سابق معرفی کنند. دبیر مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی شاخه گیلان در ادامه با بیان نقش مهم رسانه ها در تسریع راه اندازی خانه احزاب اظهار کرد: رسانه ها در بیان کارکرد احزاب و شناساندن آنها به مردم می توانند نقش آفرینی کنند. وی تصریح کرد: سیاسیون و علاقمندان به فعالیت های سیاسی و اجتماعی، اخبار سیاسی را از طریق روزنامه ها و سایت ها دنبال می کنند بنابراین رسانه ها در آگاهی بخشی نقش مهمی دارند. محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور، 29 تیرماه امسال در سمینار معاونان استانداری های سراسر کشور گفت: به آنان توصیه کردیم خانه احزاب استان ها را راه اندازی کنند تا بتوانیم کار احزاب را به خود آن ها واگذار کنیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code