| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
اطلاعیه جدید روابط عمومی دانشگاه گیلان در رابطه با پرونده حسین فریدون:
       کد خبر: 58603
نگاه ایران:سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد معرفی حسین فریدون و عدم حضور وی در مرحله مصاحبه مورد تایید است و نامه مورد نظر به همراه سایر معرفی شدگان به دانشکده مربوطه ارسال شده است. روابط عمومی دانشگاه گیلان به نقل از اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور روز شنبه در پاسخ به سوال ایرنا در رابطه با پرونده حسین فریدون، موضوعات مربوط به این پرونده را بیانیه صادر شده از سوی دانشگاه در 30 تیرماه امسال ذکر کرد. دانشگاه گیلان، 30 تیرماه امسال با انتشار بیانیه ای در واکنش به خبر منتشر شده یکی از خبرگزاری ها آورده است: بدین وسیله براساس مدارک موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه درخصوص آقای حسین فریدون داوطلب مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 1392 دانشگاه گیلان، به استحضار می رساند: 1ـ نامبرده براساس لیست معرفی شدگان مرحله اول آزمون که طبق روال موجود از طریق پورتال سازمان سنجش در اختیار دانشگاه ها قرار می گیرد، جهت انجام مصاحبه در رشته روابط بین الملل دوره شبانه در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 92 در سهمیه ایثارگر به دانشگاه گیلان معرفی شد. 2ـ اسامی کلیه معرفی شدگان برای انجام مصاحبه به دانشکده های مربوطه ارسال شد که نامبرده همانطور که در اطلاعیه سازمان سنجش آمده است، غایب مصاحبه بوده است. 3ـ اسامی پذیرفته شدگان نهایی براساس ضوابط و صرفا از میان داوطلبان حاضر در جلسه مصاحبه با در نظر گرفتن 50 درصد نمره آزمون کتبی مرحله اول و 50 درصد نمره مصاحبه به سازمان سنجش اعلام گردید بنابر این با توجه به موارد فوق، دانشگاه گیلان ادعای آن خبرگزاری را تکذیب می کند. سازمان سنجش آموزش کشور نیز 29 تیرماه امسال در اطلاعیه ای اعلام کرد: ایشان (حسین فریدون) در سال 1392 در آزمون دکتری نیمه متمرکز در مجموعه علوم سیاسی شرکت و در مرحله تکمیل ظرفیت نسبت به انتخاب پنج کد رشته محل اقدام می کند. نامبرده در کد رشته محل 9625 رشته روابط بین الملل دوره شبانه دانشگاه گیلان در بین چند برابر معرفی شدگان برای انجام مصاحبه با استفاده از سهمیه ایثارگران در رتبه (دو) به دلیل کسب حدنصاب سهمیه قرار می گیرد. دانشگاه گیلان در اعلام نتایج ایشان را غایب مصاحبه معرفی می نماید. در ادامه اطلاعیه سازمان سنجش اضافه شده: دانشگاه شهید بهشتی در سال 1392 براساس مجوزهای اخذ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو برای پردیس دانشگاهی (پرداخت هزینه تحصیل توسط دانشجو) اقدام می کند که در این خصوص ذکر نکات ذیل ضروری است؛ 1) آزمون های اختصاصی پس از اخذ مجوز دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری توسط دانشگاه انجام می شود و موسسات پذیرنده راسا نسبت به انجام ثبت نام، برگزاری آزمون و اعلام نتایج اقدام می نمایند. 2) سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان ناظر درخصوص مجوز رشته ها، ظرفیت پذیرش، اعمال سهمیه های قانونی و سایر قوانین و مقررات در آزمون های اختصاصی عمل می کند. 3) انجام مصاحبه های پذیرش آزمون های اختصاصی در گروه های آموزشی دانشگاه ها همانند انجام مصاحبه در آزمون نیمه متمرکز صورت می پذیرد و نتایج مصاحبه توسط گروه های آموزشی به دانشگاه اعلام می شود. 4) نتایج آزمون های اختصاصی توسط دانشگاه به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام و این سازمان فقط نسبت به بررسی ظرفیت ها و تعداد قبولی، سهمیه های قانونی و ... که مصوب مراجع قانونی است، نسبت به ارسال آن به هیات مرکزی گزینش دانشجو برای انجام صلاحیت های قانونی اقدام می نماید. باتوجه به موارد مذکور و به منظور تنویر افکار عمومی اعلام می شود که نامبرده طی درخواستی به سازمان سنجش آموزش کشور درخواست معرفی برای شرکت در آزمون اختصاصی پردیس خودگردان در دانشگاه شهید بهشتی را با توجه به معرفی اولیه و داشتن حدنصاب در دانشگاه گیلان می نماید که این سازمان نیز نسبت به اعلام دارا بودن حدنصاب معرفی دوره شبانه دانشگاه گیلان به دانشگاه شهید بهشتی اقدام می کند و هیچگونه معرفی رسمی درخصوص ایشان برای ثبت نام و ادامه تحصیل در پردیس دانشگاهی صورت نمی پذیرد و اعلام می شود با توجه به سهمیه ایثارگری و وضعیت علمی نامبرده، آن دانشگاه می تواند از نتایج آزمون نیمه متمرکز استفاده نماید و ایشان اگر حداقل شرایط و ضوابط آن دانشگاه را کسب نماید و از مرحله مصاحبه و ارزیابی علمی قبول شوند، این سازمان با پذیرش نامبرده موافق است (این اجازه عمومیت داشته و همه دانشگاه های پذیرنده پردیس با توجه به کمی اقبال داوطلبان می توانند جهت پذیرش از نتایج آزمون دکتری نیمه متمرکز استفاده نمایند.)
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code