| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: عصر روز پنج شنبه (31 تیر) میرشمس مومنی زاده، فرماندار فومن میزبان جمعی از جوانان حامی دولت و جوانان فعال در حوزه های فرهنگی و اجتماعی استان بود. در این دیدار صمیمی، حاضرین به بیان نظرات و دیدگاه های خود در حوزه ها سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پرداختند. دیدار فرماندار لنگرود با جوانان اصلاح طلب (7) دیدار فرماندار لنگرود با جوانان اصلاح طلب (2) دیدار فرماندار لنگرود با جوانان اصلاح طلب (1) دیدار فرماندار لنگرود با جوانان اصلاح طلب (4) میرشمس مومنی زاده دیدار فرماندار لنگرود با جوانان اصلاح طلب (6) فرشاد نوروز پور دیدار فرماندار لنگرود با جوانان اصلاح طلب (5) دیدار فرماندار لنگرود با جوانان اصلاح طلب (8) دیدار فرماندار لنگرود با جوانان اصلاح طلب (9) دیدار فرماندار لنگرود با جوانان اصلاح طلب (12) دیدار فرماندار لنگرود با جوانان اصلاح طلب (11)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code