جمعه، 02 آبان 1399 | 2020 Friday 23 ,October  
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: دوازدهمین جلسه تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در سال 95 با موضوع «الهیات محیط زیست با تکیه بر اسلام» با سخنرانی آیت الله سیدمصطفی محقق داماد، استاد عالیرتبه حقوق در حوزه و دانشگاه برگزار شد. (مشروح سخنان آیت الله محقق داماد) در این نشست علاوه بر فعالین حوزه محیط زیست و کارشناسان دستگاه های مربوطه، احمد سیاوش پور رئیس کل و جان احمد آقایی معاون پیشگیری از جرم دادگستری گیلان، جمال یاری مدیرکل سازمان تبلیغات، محمود ایزدوست مدیرکل تعاون،مسعود رهنما مدیرکل ورزش و جوانان،فیروز فاضلی مدیرکل ارشاد، حجت الاسلام ساجدی امام جمعه آستانه اشرفیه، محمدصادق حسنی نماینده رشت، منوچهر جمالی نماینده رودبار، محمدپور مدیرکل کتابخانه ها و جمعی دیگر از مدیران و مسوولین استان حضور داشتند. نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (1) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (4) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (5) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (2) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (9) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (12) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (11) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (19) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (18) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (7) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (13) مصطفی محقق داماد نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (16) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (10) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (26) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (25) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (22) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (8) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (17) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (6) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (23) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (20) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (24) نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان الهیات محیط زیست (3)

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code