| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: سرپرست معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۳۲۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور تشکیل شده است، گفت: دانش بنیان کردن صنعت یک عامل موثر در توسعه پایدار صنعت کشور تلقی می شود.
 رمضانعلی صادق زاده در همایش روز صنعت و معدن در رشت (گزارش تصویری) با گرامیداشت این روز و بیان اینکه صنعتگران پیشتازان عرصه صنعت هستند اظهار داشت: موانع و  مشکلات در حوزه صنعت در تمامی حوزه ها و در تمامی دولت ها وجود داشته است و این مشکلات در زمان اوج درآمدهای دولت در سال های گذشته نیز در کشور وجود داشت. وی با تاکید بر اینکه اقدامات عمده ای در یک سال گذشته در ارتباط با رفع موانع و مشکلات صنعت کشور برداشته شده است تصریح کرد: سیستم بانکی، سرمایه در گردش،  نرخ ارز و قیمت به ریال، چند نرخی بودن، حوزه های بیمه و کارفرما، مالیات ارزش افزوده و قاچاق کالا از عمده مشکلات صنعت کشور محسوب می شود. صادق زاده با تاکید بر اینکه عمده مشکلات مذکور صنعت کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، رعایت حقوق مصرف کنندگان و تعرفه های دولت در تنظیم بازار و مبارزه با قاچاق کالا از اقداماتی است که دولت در راستای حمایت از صنعت انجام داده است. سرپرست معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل شرکت های دانش بنیان را در سال اقتصاد مقاومتی یک ضرورت عنوان کرد و افزود: امروزه صنعت پایدار در کشور نیازمند دانش بنیان بودن است. صادق زاده با بیان اینکه 3200 شرکت دانش بنیان در کشور تشکیل شده است تصریح کرد: دانش بنیان کردن صنعت یک عامل موثر در توسعه پایدار صنعت کشور تلقی می شود. وی با تاکید بر نیروهای فارغ التحصیل در کشور و بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مهمترین سرمایه های یک ملت محسوب می شود خاطرنشان کرد: برای ارتقای سطح بهره وری در کشور، دوره های آموزشی کوتاه مدت برای نیروهای بخش صنعت در کشور پیش بینی و اجرا می شود. معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت، دانش فنی را اصلی ترین دارایی یک ملت عنوان کرد و افزود: با اجرای دانش فنی، توسعه را در کشور پایدار و دانش فنی را با فن آوری پیوند می زنیم. صادق زاده با تاکید بر اینکه دانش، آگاهی و دانایی هیچ مرز جغرافیایی را نمی شناسد خاطرنشان کرد: ایجاد دانش فنی در تولیدات به فن آوری و پیشرفت صنعت کشور تبدیل می شود. معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه امروزه دانش باید به صنعت و فن آوری رسوخ کند تصریح کرد: با توسعه فن آوری در تولیدات، رقابت پذیری در حوزه های مختلف صنعت گسترده تر می شود. صادق زاده خاطرنشان کرد: دانش بنیان شدن صنعت، توسعه در تولیدات ایجاد کرده و در زمان رکود، قابلیت گذر از رکود و آسیب ندیدن از رکود را برای برندها ایجاد می کند. وی با اشاره به ثبت 20 محصول کشور در ثبت مالکیت جهانی خاطرنشان کرد: محصولات خرما، رطب، نارنگی اهواز و فرش از جمله محصولاتی است که در سازمان wipo به ثبت جهانی رسیده و محصول خاویار نیز در آینده ای نزدیک ثبت این سازمان می شود. معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی می توانند با معافیت 10 درصدی مالیات خود، درصد مذکور را به منظور  تقویت پژوهشی واحد خود صرف تحقیق و تولید کنند تصریح کرد: این طرح از اول امسال در کشور اجرایی شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code