| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
تشکیل پرونده قضایی برای تیم پزشکی در دادسرا
       کد خبر: 58071
نگاه ایران:معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: تنفس «الینا فروتن» دختر 6 ساله گرگانی که از حدود 80 روز قبل به کما رفته است، همچنان از طریق دستگاه انجام می شود. دکتر سید احمد حسینی درخصوص آخرین وضعیت الینا، افزود: نتایج نشان می دهد که این کودک دچار مرگ مغزی شده و احتمال برگشت او از کما ضعیف است. وی اضافه کرد: از سه ماه قبل آخرین امکانات پرستاری و پزشکی برای کمک به الینا به کار گرفته شده و مشخص شدن وضعیت او نیاز به زمان دارد بنا براین در شرایط کنونی هیچ فردی حق جدا کردن دستگاه را از بدن وی ندارد و این مساله شامل والدین کودک نیز می شود. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان تاکید کرد که جدا کردن کودک از دستگاه تنفس فقط با بررسی و نظر کمیسیون پزشکی امکان پذیر خواهد بود. حسینی افزود: پرونده درمانی این کودک در نظام پزشکی و پزشکی قانونی بازنگری می شود تا نتیجه به دادسرا اعلام شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز در این نشست خبری با ابراز تاسف از حادثه به وجود آمده برای الینا فروتن، گفت: اظهار نظر تخصصی درمورد این کودک 6 ساله نداریم ولی قصور در این پرونده متوجه جراح نبوده است. به گفته دکتر تقی ریاحی، یک سوم قصور در پرونده های پزشکی می تواند ناشی از خطای پزشکی، آزمایشگاهی و دسترسی نداشتن به امکانات باشد. وی افزود: با این وجود خطای صورت گرفته در خصوص الینا باید از طریق مجاری قانونی پیگیری و در مورد آن اظهار نظر شود. الینا فروتن کودک 6 ساله گرگانی میانه اردیبهشت ماه امسال از سوی والدین خود برای جراحی لوزه در بیمارستان تخصصی کودکان طالقانی گرگان بستری شد ولی پس از عمل به هوش نیامد و همچنان در بیمارستان بستری است و با دستگاه تنفس می کند. در پی این اتفاق دادستان گرگان به عنوان مدعی العموم وارد موضوع شد و برای تیم پزشکی در دادسرا پرونده قضایی تشکیل شد که همچنان در دست رسیدگی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code