| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: در راستای اجرای مواد یازده و دوازده قانون دیوان محاسابت کشور عادل آذر برای ریاست دیوان محاسبات و فیاض شجاعی برای دادستانی دیوان محاسبات کاندید شدند که بعد از ارائه توضیحاتی درباره سوابق و برنامه کاری شان در نهایت رای گیری از نمایندگان صورت گرفت. از مجموع 231 آرای شمارش شده عادل آذر با 200 رای و از مجموع 226 رای و  فیاض شجاعی با 192 رای به ترتیب به عنوان رییس دیوان محاسبات کشور و دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از اعلام نتایج آرای نمایندگان به کاندیداهای ریاست و دادستان دیوان محاسبات در صحن علنی گفت: دیوان محاسبات نقش مهمی در صیانت از بیت المال دارد و بی تردید جایگاه آن قابل مقایسه با نهادهای دیگر نیست. وی افزود: انتظار می رود دیوان محاسبات با قاطعیت به حساب های مالی رسیدگی کند و مجلس را مستمر در جریان آن قرار دهد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code