| دوشنبه، 29 دی 1399
نگاه ایران:با برگزاری جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید، محمدرضا عارف به عنوان رئیس این فراکسیون انتخاب شد. مجمع عمومی فراکسیون امید عصر امروز برای برگزاری انتخابات هیأت رئیسه دائم برگزار شد و طی آن محمدرضا عارف با اکثریت آرا به عنوان رئیس فراکسیون امید انتخاب شد. رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نشست مجمع عمومی این فراکسیون اظهار کرد: نقدهای جوانان نشانه دغدغه ارزشمند آن ها نسبت به فراکسیون امید است. محمدرضا عارف  گفت: نقدهای جوانان در فضای مجازی به فراکسیون امید نشانه دغدغه ارزشمند آن ها نسبت به این فراکسیون است و باید این سرمایه اجتماعی را حفظ کرد. وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: با همه فراز و نشیب ها در طی این دو ماه توانستیم به انسجام خوبی دست یابیم اما باید برخی نارسایی ها مورد آسیب شناسی قرار گیرد. عارف همچنین گفت: انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ انتخاباتی بسیار مهم است و فراکسیون امید می تواند با حفظ انسجام خود در این انتخابات تاثیر گذار باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code