| چهارشنبه، 01 بهمن 1399
قربانی نماینده آستانه تاکیدکرد:
       کد خبر: 57905
نگاه ایران:عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با بیان اینکه محصولات تراریخته می تواند زنگ خظری برای تولید محصولات کشاورزی تلقی شود،گفت: وزارت جهادکشاورزی استراتژی برای تولید محصولات  ارگانیک ندارد. محمدحسین قربانی درباره  وضعیت  تولید محصولات تراریخته،گفت: ما  بحثی در زمینه محصولات  تراریخته با دستگاه های ذی ربط  ازجمله محیط زیست و  وزارت کشاورزی دنبال کردیم،بنابراین در تلاش هستیم با جمع آوری اطلاعات جامع وکامل در زمینه محصولات تراریخته،وضعیت و چگونگی این محصولات را  برای افکارعمومی اطلاع رسانی کنیم. نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محصولات تراریخته می تواند زنگ خطری برای تولید محصولات  کشاورزی تلقی شود،ادامه داد:وزارت جهاد کشاورزی استراتژی برای تولید محصولات ارگانیک ندارد و این درحالی است که امروزه  در برخی از کشورها  همچون آمریکا سه الی 4 دهه است که برخی از کودهای شیمیایی و بسیاری از سمومی که ما امروزه درکشور استفاده می کنیم،منسوخ شده است.  محصولات تراریخته پیامد بسیار بدی در تغییرات سیستم ژنتیکی محصولات درپی دارد وی،ادامه داد:صنعت کشاورزی نباید از برخی ازسموم و کودهای شیمیایی استفاده کنند؛بنابراین در قانون برنامه  پنجم  توسعه دو وزارتخانه ای وزارات کشاورزی و وزارت بهداشت موظف کردیم که در تولید محصولات کشاورزی به سمت مبارزه بیولوژیکی حرکت کنیم. عضوکمیسیون بهداشت ودرمان  مجلس،یادآورشد:امروزه  بحث ورود محصولات تراریخته به کشور می تواند آسیب جدی  به محصولات   ما وارد کند و حتی می تواند آلودگی بسیاری از محصولات ما را درپی داشته باشد و این درحالی است که محصولات تراریخته می تواند پیامد بسیار بدی در تغییرات سیستم ژنتیکی در بسیاری از  محصولات را  داشته باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code