| سه شنبه، 18 بهمن 1401
اختلاف میان اعضای شوراهای شهر و 2 تن از شهرداران تالش ادامه دارد
       کد خبر: 57897

نگاه ایران/طاها عبداللهی:  دوتن از شهرداران شهرستان تالش در آستانه خداحافظی با صندلی مدیریت هستند.

اختلاف نظر میان شورای اسلامی شهر و شهرداران جوان 2 شهر بخش حویق تالش موجب شده تا نگاه رسانه ها و مردم متوجه این بخش ها شود.

فرشید شفقی شهردار شهر حویق استعفای خود را روی میز گذاشته است. شفقی در متن استعفای خود عدم وجود همدلی بین اعضای شورا و شهرداری و عدم ثبات کاری را دلیل تصمیم خود اعلام کرده است.

فرشید شفقی استعفا کمی آن سوتر در شهر چوبر که فاصله چندانی با حویق ندارد هم سید یونس هاشمی، شهردار این شهر هم طی گفتگویی از شوراهای اسلامی به شدت انتقاد کرده است. وی در این گفتگو که دریکی از رسانه های مکتوب استان منتشرشده از خواسته هایی سخن گفته که از سوی اعضای شورای شهر صورت گرفته است.

هاشمی در این گفت وگو توضیح داده است که  بعضی از اعضای شوراها،شهرداری را ارث پدری خود می دانند.

مصاحبه سید یونس هاشمی

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code