| دوشنبه، 29 دی 1399
نگاه ایران/پویا درگاهی: صبح امروز دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۵ در نود و هشتمین جلسه ی کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری تعدادی از آتش نشانان رشت به پاس فداکاری های انجام گرفته طی یک ماه گذشته در رشت تقدیر شد. (مشروح گزارش جلسه) مرکز استان همزمان با افزایش دمای هوا با افزایش وقوع آتش در نقاط مختلف مواجه بوده است. این حجم از آتش سوزی ها در کنار کمبود امکانات و تعویق پی درپی حقوق مجموعه این سازمان، فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری را بر آن داشت تا امروز با دعوت از بابک رمضانی مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت و شماری از معاونان و ماموران این سازمان با اهدای لوح و پاداش از انها تقدیر به عمل آورد. در مراسم تجلیل از آتش نشانان اسماعیل حاجی پور، مظفر نیکومنش، عباس صابر، فرانک پیشگر، مسعود کاظمی، امیرحسین علوی و فرهاد شوقی هم حضور داشتند. فاطمه شیرزاد27 تیر کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (1) بابک رمضانی (27)_Copy1 کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (2) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (3) شهرام مومنی (27 تیر)_Copy1 کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (4) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (5) مرتضی شفیعی زاده_Copy1 کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (22) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (23) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (6) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (7) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (8) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (9) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (10) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (11) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (12) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (13) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (14) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (15) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (16) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (17) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (18) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (19) کمیسیون بهداشت تقدیر از آتش نشانان رشت (20)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code