| سه شنبه، 30 دی 1399
نگاه ایران:نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد از اینکه دریای کاسپین به حوضچه ای از فاضلاب تبدیل شده، نسبت به انقراض گونه های جانوری در پی ورود پساب های خانگی و صنعتی هشدار داد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با هشدار نسبت به آلودگی دریای کاسپین، گفت: کشورهای حوزه دریای کاسپین باید به صورت جدی در راستای رفع آلودگی این دریا گام برداشته و اصول زیست محیطی را رعایت کنند زیرا سلامت انسان ها و آبزیان  در معرض تهدید جدی قرار دارد. انتقاد از تخلیه فاضلاب های خانگی و پسماندهای صنعتی به دریای کاسپین نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، از ورود و تخلیه فاضلاب های خانگی و پسماندهای صنعتی به دریای کاسپین انتقاد کرد و افزود: آلودگی دریای کاسپین به اندازه ای است که در حال حاضر به حوضچه ای از فاضلاب تبدیل شده و تمامی پساب های صنعتی و فاضلاب های خانگی در آن تخلیه می شود. بازدید تالاب عینک جعفرزاده (2) تخلیه فاضلاب های خانگی و صنعتی نسل گونه های جانوری دریای کاسپین را با خطر انقراض مواجه کرده این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه تخلیه فاضلاب های خانگی و صنعتی نسل گونه های جانوری دریای کاسپین را با خطر انقراض مواجه کرده، تصریح کرد: متاسفانه اکوسیستم این دریا در حال تغییر است و پروتکل های زیست محیطی آن نیز از سوی کشورهای حوزه دریا از جمله ایران نادیده گرفته شده و رعایت نمی شود. جعفرزاده ایمن آبادی رفع آلودگی دریای کاسپین را نیازمند ورود جدی سازمان بهداشت جهانی و سازمان های بین المللی خواند وادامه داد: هر چند در این دریا نشت مواد نفتی نداریم ولی اگر تخلیه پسماندهای صنعتی، فاضلابی و غیربهداشتی با این روند ادامه داشته و سازمان بهداشت جهانی و همچنین انجمن های بین المللی که مدافع و متولی محیط زیست دریاها هستند به این موضوع ورود نکنند به طور حتم این دریا در آینده ای نزدیک با خطرات جدی زیست محیطی مواجه و به حوضچه بزرگی از فاضلاب دنیا تبدیل خواهد شد. وی افزود: اگرچه نشست، همایش و کنگره های مختلفی در همین راستا از سوی کشورهای حوزه دریای کاسپین برگزار شد ولی متاسفانه هیچ کدام از کشورها به اصول پایبند نبوده و تصمیم های اخذ شده در این نشست ها از ضمانت های اجرایی برخوردار نبوده است. نماینده مردم رشت در مجلس دهم، ادامه داد: متاسفانه در نمونه گیری هایی که از دریای کاسپین صورت گرفته شاهد مرگ و میر انواع مختلفی از آبزیان دریای کاسپین به علت آلودگی این دریا بوده ایم بنابراین به صورت جدی نیاز است سازمان های جهانی و بین الملی برخورد جدی با کشورهای آلوده کننده داشته باشد. دریای کاسپین شناگاه (7) اقدامات صورت گرفته برای کاهش آلودگی دریای کاسپین بیشتر در حد شعار بوده است جعفرزاده ایمن آبادی با انتقاد از اینکه اقدامات صورت گرفته برای کاهش آلودگی دریای کاسپین بیشتر در حد شعار بوده، تصریح کرد: متاسفانه اقدامات صورت گرفته برای کاهش آلودگی این دریا جدی نبوده و رفع آلودگی آن در اولویت رسیدگی قرار ندارد. نماینده مردم رشت در مجلس دهم همکاری کشورهای حوزه دریای کاسپین را در رفع آلودگی این دریا بسیار موثر خواند و افزود: تمامی کشورها باید با نظارت سازمان های جهانی نهایت اهتمام خود را در راستای رفع آلودگی این دریا داشته باشند در کنار این سازمان های جهانی باید تمامی کشورها را ملزم به رعایت نکات زیست محیطی کرده و در صورت تخطی آنها را به شدت جریمه کنند.   کشورهای حاشیه دریای کاسپین در رابطه با آلودگی دریای کاسپین هیچ گونه احساس مسئولیتی ندارند نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشورهای حاشیه دریای کاسپین در رابطه با آلودگی این دریا هیچ گونه احساس مسئولیتی ندارند، تصریح کرد: متاسفانه زمانی این کشورها احساس خطر می کنند که تمامی سطح این دریاچه را فاضلاب فرا گرفته باشد البته سهم کشور ما از آلودگی این دریا نسبت به کشورهای دیگر کمتر است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code