| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
[caption id="attachment_356" align="alignnone" width="121"]سام سکوتی بداغ سام سکوتی بداغ[/caption]
پس از پیروزی دولت تدبیر و امید تا مدتی مشکل قطع برق در استان گیلان وجود داشت که به شوخی از کندن دکل های برق و فروختن پایه های انتقال انرژی سخن می گفتم و دلیل آنرا اختلاس های احتمالی می دانستم که متاسفانه ناپدید شدن یک دکل انرژی اما از نوع نفتی آن درست از آب در آمد و کمی احساس عارف بودن آنهم از نوع حلقه های غیر منحرف آن به ما دست داد.
اینکه دکل را یافتند یا خیر، موضوع بحث ما نیست و امروز که استان گیلان میزبان قدوم استاندار دولت تدبیر و امید است و از قضا ایشان مهمان مردم مهمان نواز و مهمان پذیر و دوست داشتنی اسالم هستند و در همین لحظه(١٤) بعد از ظهر که گرما انسان را تا مرز کلافگی می کشد مردم منطقه از نعمت برق محروم هستند و در کنار مزارع تشنه آب که منتظر پمپ های آب برای سیراب کردن هستند کودکان خردسال هم نمی توانند چشم بر هم بگذارند که گرما امان از همه کس ربوده است.
نمی دانیم این قطع برق در روزهای معروف به برنج پزان از بی تدبیری است یا بی تقصیرند مدیران و عوامل دست اندرکار !
 اما سوال مهمتر اینجاست که چرا در چنین روزی باید این اتفاق بیفتد؟
مدتها بود مردم چنین مشکلی نداشتند و از روی قبح اتفاق امروز روز بی برقی را تجربه می کنیم که ای کاش مدیران دقت و یا تلاش بیشتری می کردند تا امروز مبدل به یکی از طاقت فرسا ترین روزهای تابستان نمی شد!
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code