| شنبه، 04 بهمن 1399
نگاه ایران/ مهرداد احمدی: همایش بزرگ اتیسم توسط «موسسه خیریه حامیان اتیسم گیلان» عصر پنجشنبه(۲۴ تیر) در سالن همایش های نیروی انتظامی برگزار شد. در این همایش که با مشارکت اداره کل بهریستی گیلان، شهرداری و شورای شهر رشت و با حضور خانواده های اتیسم گیلان برگزار شد مسئولین، هنرمندان و ورزشکاران کشوری و استانی از جمله جبار کوچکی نژاد و محمدصادق حسنی و منوچهر جمالی نمایندگان رشت و رودبار در مجلس، حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی و محمدرضا پارسی مدیرکل بهزیستی گیلان، داوود قیصر نژاد رئیس انجمن اتیسم گیلان، امیر محمدپور مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان، محمدعلی ثابت قدم شهردار و مظفر نیکومنش، رضا رسولی، فاطمه شیرزاد،امیرحسین علوی و حجت جذب اعضای شورای شهر، سمیه رستگار شهردار منطقه سه و فاطمه قدیمی مدیر روابط عمومی و فرامرز جمشیدپور معاون حمل و نقل شهرداری رشت، غلامرضا حکیم پور مدیرعامل شرکت دخانیات گیلان، ساعد هدایتی،انوش نصر و فرشاد پیوس حضور داشتند. همایش حامیان اتیسم گیلان (1) همایش حامیان اتیسم گیلان (4) همایش حامیان اتیسم گیلان (11) همایش حامیان اتیسم گیلان (58) همایش حامیان اتیسم گیلان (15) همایش حامیان اتیسم گیلان (8) همایش حامیان اتیسم گیلان (10) همایش حامیان اتیسم گیلان (3) همایش حامیان اتیسم گیلان (13) جبار کوچکی نژاد تیر 3 محمدصادق حسنی تیر1 حسین نحوی نژاد1 محمدرضا پارسی1 محمدعلی ثابت قدم تیر 4 (1) ساعد هدایتی سمیه رستگار 4 مظفر نیکومنش تیر2 غلامرضا حکیم پور تیر فرشاد پیوس4 فاطمه شیرزاد تیر5 فاطمه قدیمی 5 فرامرز جمشیدپور3 همایش حامیان اتیسم گیلان (33) حجت جذب تیر3 امیر محمدپور تیر2 همایش حامیان اتیسم گیلان (2) همایش حامیان اتیسم گیلان (28) همایش حامیان اتیسم گیلان (7) همایش حامیان اتیسم گیلان (5) همایش حامیان اتیسم گیلان (12) همایش حامیان اتیسم گیلان (6) همایش حامیان اتیسم گیلان (9) همایش حامیان اتیسم گیلان (17) همایش حامیان اتیسم گیلان (14) همایش حامیان اتیسم گیلان (16) همایش حامیان اتیسم گیلان (18) همایش حامیان اتیسم گیلان (20) همایش حامیان اتیسم گیلان (21) همایش حامیان اتیسم گیلان (22) همایش حامیان اتیسم گیلان (23) همایش حامیان اتیسم گیلان (24) همایش حامیان اتیسم گیلان (26) همایش حامیان اتیسم گیلان 1(25) همایش حامیان اتیسم گیلان (27) همایش حامیان اتیسم گیلان (29) همایش حامیان اتیسم گیلان (30) همایش حامیان اتیسم گیلان (19) همایش حامیان اتیسم گیلان (31) همایش حامیان اتیسم گیلان (32) انوش نصر تیر (1) همایش حامیان اتیسم گیلان (34) همایش حامیان اتیسم گیلان (35) همایش حامیان اتیسم گیلان (36) همایش حامیان اتیسم گیلان (37) همایش حامیان اتیسم گیلان (38) همایش حامیان اتیسم گیلان (39) همایش حامیان اتیسم گیلان (40) همایش حامیان اتیسم گیلان (41) همایش حامیان اتیسم گیلان (43) همایش حامیان اتیسم گیلان (44) همایش حامیان اتیسم گیلان (45) همایش حامیان اتیسم گیلان (48) همایش حامیان اتیسم گیلان (50) همایش حامیان اتیسم گیلان (51) همایش حامیان اتیسم گیلان 1(49) همایش حامیان اتیسم گیلان (53) همایش حامیان اتیسم گیلان (52) همایش حامیان اتیسم گیلان (54) همایش حامیان اتیسم گیلان (55) همایش حامیان اتیسم گیلان (56) همایش حامیان اتیسم گیلان 1(47) همایش حامیان اتیسم گیلان 1(46) همایش حامیان اتیسم گیلان (57)