| پنجشنبه، 09 بهمن 1399
نگاه ایران:عصر روز دوشنبه یک دانش آموز کلاس سوم راهنمایی خودش را از کمد دیواری خانه شان به دار آویخت و جان سپرد. اسمش رضا بود. مادر رضا آن روز هم مثل همه روز ها خسته از سر کار به خانه آمد و کلید خانه را در قفل در چرخاند. انتظار داشت خیلی زود رضا پس از شنیدن صدای چرخاندن قفل در کلید در آستانه در اتاقش ظاهر شود و به مادر سلام کند. اما خبری نشد که نشد. شروع کرد به صدا زدن، رضا رضا رضا. صدایی نیامد. رضا با صورت کبود در آستانه کمد دیواری اتاقش در حالی که خودش را با یکی از شال های مادرش دار زده بود، جان سپرده بود. مادر فریاد زد و از در خانه بیرون رفت تا همسایه ها و اورژانس را خبر کند. زن همسایه طبقه بالاییشان می گوید: «آن روز مادر رضا فقط فریاد می زد و اشک می ریخت. چند بار تا بالکن خانه رفت و می خواست خودش را پایین پرتاب کند. اما جلویش را گرفتیم.» به گفته بازپرس پرونده «قاضی مرادی» مادر پسربچه به او گفته: «من سر کار بودم. زمانی که بازگشتم، چند مرتبه پسرم را صدا زدم که پاسخ نداد. زمانی که به اتاق خواب رفتم او را دیدم که با شال زنانه خود را از می له کمد آویزان کرده است. او را پایین آوردم اما او دیگر نفس نمی کشید. پسرم از خودش نامه ای بر جای گذاشته که در آن نوشته مادر مرا ببخش! و از دو نفر نام برده که عامل خودکشی اش هستند. او این را هم گفته که چون در دو درس تجدید شده دیگر حاضر به ادامه این زندگی نیست.» تقریبا هیچ کدام از اهالی محل در منطقه سبلان او و مادرش را نمی شناختند. هنوز ٢٠ روز هم نبود که آن ها ساکن این محله شده بودند. حتی مدرسه ای که رضا در آن درس می خواند هم در آن منطقه نبود تا همکلاسی هایش درباره وضعیت درسی او صحبت کنند. خانه رضا در یک کوچه منتهی به خیابان داوودآبادی است. هیچ چیز این کوچه نشان از این ندارد که چند شب پیش یک پسربچه ١٣ ساله در آن خودکشی کرده. نه دیوار ها را سیاهپوش کرده اند و نه رفت و آمدی که نشان دهد در این خانه کسانی عزادار هستند. بعضی همسایه ها آنقدر به سوال های پلیس و آدم های کنجکاو جواب داده اند که دیگر رغبتی به جواب دادن به سوال ها ندارند. دو سه نفر از پسربچه های محل در کوچه می چرخند و ماجرای آن روز را برای تازه وارد ها تعریف می کنند. همگی در سوپری محل جمع می شوند، بستنی می خرند و شروع می کنند به حرف زدن؛ صاحب سوپری یکی از پسرهای ١۴ ساله همسایه رضا را صدا می کند و می گوید این رضا را می شناسد. می داند چرا خودکشی کرد. پسر١۴ ساله اسمش محسن است. مدل لباس و رفتارش به بقیه که شیطنت بسیار دارند، نمی خورد، می گوید: رضا و مادرش تازه دو هفته بود که به این محل آمده بودند. رضا پسر آرامی بود و با کسی کاری نداشت. بچه های محل او را هم مثل همه تازه وارد ها اذیت می کردند اما چیزی نمی گفت و سکوت می کرد. می گویند او در نامه اش نوشته بود به خاطر مشکلات زندگی می خواهد خودکشی کند. وقتی خودش را دار زد مادرش جیغ زد و همه را خبر کرد همه همسایه ها ریختند توی خانه شان و جلوی در ایستاده بودند. او خودش را توی کمد دیواری خانه شان دار زده بود.» محسن که البته نباید خانواده اش اجازه می دادند به دلیل شرایط سنی اش وارد محل خودکشی شود؛ با دست هایش حجم کمد دیواری و اندازه اش را روی دیوار می کشد و وقتی می بیند صاحب سوپری و زن جوان مشتری هم متوجه حرف هایش هستند رو به آن ها می کند و صحنه خودکشی را توضیح می دهد: «این کمد دیواریه، این می له وسط کمده که لباس ها را رویش آویزان می کنند، این هم شال مادرش است که به می له وصل کرده. من فقط جنازه اش را دیدم. گلو و چشم هایش باد کرده بود.» پدر محسن دوان دوان وارد مغازه می شود. وقتی می بیند پسرش دارد درباره خودکشی پسر همسایه صحبت می کند، می گوید: «اگه می خواین تو روزنامه این ها رو بنویسید بگین که آدم دوتا تجدیدی بیاره که خودکشی نمی کنه. این پسر من از دیروز هی داره در مورد این پسره حرف می زنه.» آپارتمانی که خانه رضا (پسری که خودکشی کرده) در آن است در آهنی دارد. همسایه ها می گویند خانه های این آپارتمان چهارطبقه هفتاد و پنج متری است. خانه روبه رویی آپارتمان یک خانه کلنگی قدیمی با در آبی رنگ است که سه خانواده با هم در آن زندگی می کنند. خانه ای با سه اتاق بزرگ در سه طرف یک حیاط بزرگ. یکی از ساکنان این خانه که مرد جوانی است و وصیتنامه رضا را دیده اما حاضر نیست آن را به یاد بیاورد، می گوید: «همسایه ها می گفتند که مادرو پدرش سه سال است که از هم جدا شده اند. مادر از صبح تا بعدازظهر در یک شرکت کار می کرد. ما هیچ وقت پدر رضا را ندیدیم. حتی وقتی پسرش خودکشی کرد نیامد. مادرش هم جنازه پسرش را برداشت و به شهر پدری اش رفتند. همسایه ها گفتند قرار است او را در همان شهر پدری اش دفن کنند. ختمش را هم همانجا گرفتند.» تیمی از کارآگاهان درحال بررسی ماجرا هستند. همچنین تحقیقات برای مشخص شدن اینکه دست نوشته به جامانده از پسر نوجوان مربوط به وی بوده یا نه صادر شده است. بازپرس همچنین دستور تحقیق کارآگاهان از مادر این پسر را نیز صادر کرده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code