یکشنبه، 17 فروردین 1399 | 2020 Sunday 05 ,April  
نگاه ایران: با حکم محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت به عنوان سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت منصوب شد. در این حکم آمده است : جناب آقای علیرضا اعلایی با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی های جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان " سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت " منصوب می گردید. امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده تان بستر های لازم به منظور  ارتقاء بخشی به ظرفیت ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در اولویت قرارداده و با شتاب دهی به برنامه ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code