| شنبه، 09 اسفند 1399
نگاه ایران: وزیر امور خارجه کشورمان در بد ورود به آستانه پایتخت قزاقستان گفت: درباره رژیم حقوقی دریای کاسپین بحثهای خوبی انجام شد ولی هنوز اشکالاتی وجود دارد که نیاز است بحثهای بیشتری صورت گیرد. محمد جواد ظریف در بدو ورود به پایتخت قزاقستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اهداف نشست قزاقستان گفت: اجلاس وزرای خارجه کشورهای دریای کاسپین برگزار خواهد شد. ما چندین اجلاس سران و وزرای خارجه داشته ایم که بحثهای خوبی در آن انجام شد ولی هنوز اشکالاتی وجود دارد که نیاز هست بحثهای بیشتری صورت گیرد. وزیر امور خارجه ایران افزود: اینکه در این اجلاس ما بتوانیم به یک نتیجه کاملی برسیم و نکات باقیمانده را حل کنیم قدری خوش بینانه است و باید از این فرصت استفاده کنیم و بررسی های بیشتر صورت گیرد تا اینکه به امید خدا در اجلاس سران آینده کار بیشتر پیش برود و به نتیجه نزدیک تر شویم. ظریف درادامه این گفتگو تاکید کرد: موارد اختلاف خیلی کم شده است ولی هنوز موضوعاتی است که نیازمند گفتگو است و کار بیشتر است البته تحولات خوبی هم اتفاق افتاده است. وی افزود:همکاری خوبی با کشورهای حوزه دریای کاسپین در حوزه محیط زیست و نگهداری از منابع شیلات و آبزیان دریای کاسپین صورت گرفته است. وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که در خیلی از موارد در دریای کاسپین اتفاق نظر وجود دارد از جمله اینکه دریای کاسپین باید دریای صلح و دوستی باشد و حضور بیگانگان در آن نباشد و دریایی باشد برای کشورهای ساحلی. ظریف تصریح کرد: این اجلاس همچنین فرصتی فراهم می کند تا با روسای کشورهای ساحلی به صورت رسمی یا سرپایی دیدارهایی صورت بگیرد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code