| جمعه، 03 بهمن 1399
نگاه ایران:معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد از کشف یک قطعه پوست شیر که به تازگی از بدن حیوان جدا شده است در خیابان خواجه ربیع مشهد خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، قاضی محمد بخشی محبی اظهار داشت: در پی وصول گزارش های مردمی مبنی بر مشاهده یک قطعه پوست شیر در خانه فردی در خیابان خواجه ربیع ماموران محیط زیست و کلانتری با دستور قضایی در محل حاضر و پس از ورود به منزل متهم را که مردی میانسال بود دستگیر کردند. وی افزود: این پوست که با حالت آغشته به نمک نگهداری می شد به تازگی از بدن حیوان جدا شده بود و متهم ادعا می کرد آن را برای شخصی دیگر نگهداری می کرده و مالک آن نیست که برای تحقیقات بیشتر در اختیار مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفته است. وی تصریح کرد: سرعت عمل مدیرکل و ضابطان محیط زیست و کلانتری خواجه ربیع سبب شد موضوع به خوبی مدیریت شده و متهم به سرعت دستگیر شود. بخشی گفت: براساس قانون صید و شکار هرکس مبادرت به شکار حیوانات وحشی حمایت شده بدون پروانه نماید به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی محکوم می شود. معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در توصیه ای به شهروندان اظهار داشت: مردم بدون مجوز لازم از خرید این موارد خودداری نمایند و درصورت مشاهده مورد مشکوک آن را به کلانتری یا دادسرای ناحیه گزارش دهند. وی گفت: چه بسا کشتار اینجانوران منجر به ازبین رفتن هویت و فرهنگ ملی کشور ما شود چرا که بسیاری از آن ها گونه های در حال انقراض ملی هستند و مورد حمایت قانون به طور خاص قرار دارند. شیر سلاخی شده

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code