یکشنبه، 17 فروردین 1399 | 2020 Sunday 05 ,April  
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: اولین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام ستارگان در منطقه آزاد انزلی با رقابت منتخب ایران و منتخب جهان،  عصر یک شنبه 20 تیر در سالن همایش های منطقه آزاد آغاز شد.(گزارش مشروح این مراسم) DCIM100GOPROGOPR2121.

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (27) افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (25)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (26)

DCIM100GOPROGOPR2148.

ایلیومژینوف (2)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (1)

آناتولی کارپف (4)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (2)

DCIM100GOPROGOPR2130. DCIM100GOPROGOPR2139. DCIM100GOPROGOPR2143.

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (22)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (40)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (41)

DCIM100GOPROGOPR2151.

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (42)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (31)

مسعود رهنما

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (47)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (21)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (44)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (20)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (34)

آناتولی کارپف (1)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (36)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (38)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (39)

آناتولی کارپف (3)

ایلیومژینوف (3)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (32)

امین افقی

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (37)

آناتولی کارپف (2)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (30)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (3)

احسان قائم مقامی (1)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (50)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (51)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (49)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (4)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (5)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (6)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (7)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (8)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (9)

DCIM100GOPROGOPR2156. DCIM100GOPROGOPR2124. احسان قائم مقامی (2) آناتولی کارپف (5) افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (10)

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code