چهارشنبه، 20 فروردین 1399 | 2020 Wednesday 08 ,April  
نگاه ایران/ مهرداد احمدی: همزمان با مراسم بدرقه عباس کیارستمی در تهران، فیلم سازان و علاقه مندان سراسر کشور هم با حضور در دفا تر انجمن سینمای جوانان ایران یادش را گرامی داشتند. آیین بزرگداشت کارگردان شناخته شده بین المللی سینمای ایران، در رشت هم با دعوت سینمای جوان این شهر در سالن رحمدل مجتمع فرهنگی خاتم الانبیا برگزار شد. (گزارش مشروح این مراسم) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (1) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (4) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (2) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (3) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (14) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (8) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (7) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (10) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (9) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (6) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (5) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (11) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (12) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (18) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (13) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (15) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (17) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (16) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (19) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (20) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (22) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (23) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (21) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (24) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (34) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (26) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (27) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (32) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (31) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (30) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (28) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (37) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (36) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (38) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (25) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (35) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (33) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (39) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (41) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (40) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (42) بزرگداشت کیارستمی در رشت20 تیر (43)  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code