| جمعه، 23 مهر 1400
روایتی از یک سالن تاتوی زنانه:
       کد خبر: 55664
نگاه ایراندختر جوانی نشسته روی مبل کهنه دسته چوبی، یک کتاب سوررئال از میخائیل بولگاکف دستش گرفته، آستین هایش را کمی بالاتر زده و نگاهش خطوط کتاب را دنبال می کند. آستین های بالازده اش دلیل خاصی دارد. روی مچ راستش حد فاصل بین کف دست و مچ، یک علامت ریز بی نهایت خالکوبی کرده است. بیست وچند ساله می زند. حالا هم آمده که یکی هم روی مچ دست چپش بزند. می گوید از خالکوبی خوشش نمی آید اما در این حدش را دوست دارد. معتقد است چنین چیزی که بتواند نشان از هویت یک آدم باشد در این اندازه، اشکالی ندارد اما بیشترش را خودنمایی می داند. اینجا خانه خانمی تقریبا چهل و چند ساله در شرق تهران است. یک اتاق خانه را تبدیل کرده به آرایشگاه. جز اینکه فعالیت آرایشی می کند، خالکوبی روی بدن هم انجام می دهد. اینجا زیرزمین نیست اما قسمتی از فعالیتش زیرزمینی است. خانم تاتوکار، ظاهری جوان تر از سن و سالش دارد و هر دو دستش از مچ تا آرنج خالکوبی شده. خانم تاتوکار می گوید فقط دو ماه داشته طرح را برای خودش آماده می کرده و بعد هم برای اینکه خیالش راحت باشد کار درست انجام می شود از اینجا به تایلند رفته و یک تاتوکار خانم تایلندی که از قرار در شهر خودش یک تاتوکار حرفه ای است این خالکوبی را برایش زده است. «من ماهیت شغلم را روی دستانم تاتو کرده ام. اتفاقا با همین دست ها خالکوبی می کنم و این کار را یک هنر می دانم. قیافه ام هم خیلی عجیب و غریب نیست. من کار می کنم، دنبال خودنمایی نیستم اما متاسفانه خیلی از مشتری ها فقط می آیند برای خالکوبی چون واقعا احساس می کنند باید جلب توجه کنند. من هم سوال نمی پرسم. کارشان را انجام می دهم.» همینطور که حرف می زند دستکش هایش را دستش می کند تا یک جمله انگلیسی را روی دست دختر جوانی حدودا سی ساله خالکوبی کند. می گوید چون می خواهد جمله رنگی و کمی بزرگ باشد باید سه جلسه بیاید. دختر خانم سی ساله شاغل نیست. فوق لیسانس نرم افزار دارد و می گوید نمی خواهد ایران بماند. از ترس دردی که قرار است تحمل کند قیافه اش رنگ پریده است و وقتی می شنود که اگر بدون بی حسی تاتو کند بهتر جواب می دهد وحشت می کند اما رضایت می دهد. خانم تاتوکار می گوید: «داروی بی حسی ممکن است باعث پخش شدن جوهر بشود. برای همین بدون بی حسی بهتر است اما به هر حال هر طور که مشتری ها خودشان بخواهند. کسی را مجبور نمی کنم بدون بی حسی تاتو کند فقط شرایط را برایش توضیح می دهم.» همینطور که اینها را می گوید سوزن آکبند را درمی آورد و جلوی چشم های دختر جوان می گیرد تا خیالش راحت شود. می گوید این سوزن دورِ کار است برای داخل آن باید سوزن دستگاه را عوض کنم. ممکن است یک طرح، چند مدل سوزن مختلف لازم داشته باشد. تختی مانند تخت هایی که بیماران در اورژانس بیمارستان روی آنها دراز می کشند، گذاشته است. دختر جوان نشسته روی تخت و آن یکی هم که دنبال یک بی نهایت دیگر است حالا سرش را از روی کتاب بلند کرده و سرک می کشد به داخل اتاق. خانم تاتوکار با خنده می گوید: هم می ترسند هم می خواهند تاتو کنند. بعد خدا به داد روزی برسد که پشیمان می شوند. معمولا مجردها می آیند برای تاتو و خب وقتی پای شوهر می آید وسط می خواهند تاتوهایشان را پاک کنند. همین اول به همه می گویم که پاک کردنش کار من نیست و باید بروند با لیزر پاک کنند. تازه تاتوهای رنگی معمولا یا پاک نمی شوند یا اگر بشوند ممکن است جایشان باقی بماند. اینها را می گوید و جمله آخر را خطاب به دختر خانم جوان بلندتر مطرح می کند. کاغذ شابلون مانند را برداشته و به صورت عمودی گذاشته روی دست دختر. آن را که برمی دارد شکل، رویِ پوستِ دست دختر نقش انداخته. کارش را شروع می کند، زیر لب می گوید: «خدا را شکر که اسم نامزد و عکس نامزد و این چیزها نیست. وگرنه یک وقت روابط که شکرآب می شود می آیند می گویند این را نمی خواهیم!» حین کار صحبت هایش را ادامه می دهد. می گوید مشتریانش بیشتر خانم های بین 20 تا 40 سال و بیشترشان مجرد هستند. به قول خودش، تاتو این روزها مد شده وگرنه قبلا فقط ابرو تاتو می کردند البته این روزها مشتری تاتوی بدن بیشتر شده. خانم ها اصولا به طرح های کوچک رضایت می دهند اما خیلی ها از اینکه در خانه تاتو کنند احساس خوبی ندارند چون فکر می کنند ممکن است خیلی تمیز نباشد با این حال می آیند. یعنی همان ماجرای «بکش اما خوشگلم کن!» اینها را می گوید و دستکش به دست خم می شود تا اولین حرف انگلیسی را حک کند. دختر جوان چشم هایش را بسته تا نبیند. آن یکی، دوباره سرش رفته داخل کتاب. در همین گیر و دار تلفن زنگ می خورد. تاتوکار می گوید: «مشتری دیگری است برای تاتوی بدن. در اینستا گذاشته ام فقط در این ساعات به خصوص زنگ بزنند برای خالکوبی.» خالکوبی های روی دستش جلب توجه می کند. لابه لای آن همه شکل، یک جمله فارسی به چشم می آید: «اینجا دنیا روی بوم بدن نقاشی می شود.» انگار که تابلوی کارش است. روی دستش و همیشه همراهش.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code