| جمعه، 23 مهر 1400
گردهمایی مردمی در میدان مرکزی رستم آباد، محل فیلمبرداری سه فیلم عباس کیارستمی:
       کد خبر: 55636
نگاه ایران/مهدی فریدی: شماری از دوستداران عباس کیارستمی کارگردان بین المللی ایران در شهر رستم آباد که محل فیلمبرداری سه فیلم زنده یاد کیارستمی بود یاد و خاطره این کارگردان را گرامی داشتند. سه گانه «خانه دوست کجاست»، «زیر درختان زیتون»، «زندگی و دیگر هیچ» که به سه گانه «زندگی» هم معروف شد و شهرتی جهانی دارند در این شهر فیلمبرداری شده بود. شهروندان رستم آبادی به پاس قدردانی از حضور این چهره فرهیخته در این شهر و شناسایی اقلیم و فرهنگ این دیار در ایران و جهان با روشن کردن شمع و یادآوری ویژگی های هنری برجسته کیارستمی مراتب قدردانی خود را به پیشگاه عباس کیارستمی اعلام کردند. حاضران در مراسم پنجشنبه شب تاکید داشتند بی تردید روح بلند آن دلداده فرهنگ و جغرافیای رستم آباد، از فراز آسمان ها و در «خانه ی دوست»، نظاره گر این اجتماع صمیمانه و رفتار مدنیِ مردمانی کهن در «زیر درختان زیتون» است. یادبود عباس کیارستمی در رستم آباد (2) یادبود عباس کیارستمی در رستم آباد (6) یادبود عباس کیارستمی در رستم آباد (4) یادبود عباس کیارستمی در رستم آباد (5) یادبود عباس کیارستمی در رستم آباد (1) یادبود عباس کیارستمی در رستم آباد (3) یادبود عباس کیارستمی در رستم آباد (8)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code