| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران: اسحاق جهانگیری درهمایش بزرگ نخبگان و مدیران مازندران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مازندران،با اشاره به اینکه باید برای وضعیت اقتصادی کشور وقت بسیار گذاشته شود اظهار کرد: از مولفه های تعیین کننده اقتدار علمی پایه اقتصادی است و اقتصاد ایران دارای چالش هایی است که در راس آن اشتغال و بیکاری نسل جوان می باشد. وی با بیان اینکه یکی از افتخارات کشور وجود بیش از ۴٫۵ میلیون دانشجو و فارغ التحصیل در کشور است افزود: جمعیت فارغ التحصیل امروز از کشور طلب کار دارد، هر سال به متقاضیان اشتغال کشور اضافه می شود و این مطالبات حق آن هاست. معاون اول رییس جمهور کاهش خرید و درآمد مردم را یکی از چالش های دیگر کشور دانست و گفت: عدم مدیریت موجب کاهش درآمد مردم شده است، یعنی سفره زندگی مردم کوچکتر شده که این یک چالش جدی است و باید برای حل آن برنامه ریزی دقیق صورت گیرد. جهانگیری با بیان اینکه داعش برای مقابله با ایران ایجاد شده و تکفیری ها و کشورهای دیگر برای محدود کردن قدرت ایران تشکیل و برنامه ریزی شده اند، افزود: متاسفانه بی تدبیری ها در ۱۰ سال سبب ایجاد چالش و مشکل شده است. معاون اول رییس جمهوربا اشاره به اینکه در سه مورد بیکاری، سطح درآمد مردم و اقتصاد باید ورود جدی صورت گیرد و رهبری در این امر بسیار تاکید دارند افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید یک اجماعی در اقتصاد دانان کشور ایجاد شود و یک عزم جدی برای تحقق این سیاست ها شکل گیرد. وی با بیان اینکه رهبری تاکید کردند راه اندازی فرماندهی اقتصاد مقاومتی از دولت باشد افزود: برای تمامی ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی باید برنامه های های بلند مدت ارائه داده شود. جهانگیری بر لزوم افزایش بهره وری در اقتصاد تاکید کرد و گفت: با توجه به هوا، آب، زمین و نیروی انسانی می توان بهترین بازدهی صورت گیرد همانطور که در حال حاضر می توانیم جشن خودکفائی گندم را بگیریم که این امر بدلیل برنامه ریزی مناسب بوده است. وی با بیان اینکه اقتصاد کشور در یک دوره ای با رکود مواجه شد و در حال حاضر باید گام های موثری برای رفع این مشکل برداریم گفت:فعال شدن بازار داخلی کشورتابع مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که باید مسئولان اجرایی با جدیت به این موضوع ورود پیدا کنند معاون اول رییس جمهور به موضوع صادرات هم گریزی زد و گفت: در حال حاضر بازار های کشورهای همسایه مثل عراق، سوریه، آسیای میانه و افغانستان بازارهای اصلی ما استکه باید از این فرصت ها به خوبی استفاده کنیم. وی با بیان اینکه نظام بانکی در تامین مالی می تواند نقش بسیاری داشته باشد گفت: طرح مهمی هفته بعد رونمایی می شود برای رفع مشکلات نظام بانکی از ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور و ۱۰ میلیارد دلار استفاده کنیم. جهانگیری با بیان اینکه استان هایی مثل مازندران باید پشتیبان توسعه ایران باشند گفت: ظرفیت هایی که مازندران دارد مغفول مانده و باید از آن استفاده کرد منجمله باید برای جذب گردشگر در استان زیرساخت ها را فراهم کنیم. وی خاطر نشان کرد: مردم در فاصله ۱۲۰ کیلو متر ۱۲ ساعت پشت ترافیک باشند برای کشور زیبنده نیست. معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: در خصوص فساد در سینه من هزاران درد است ۱۰ هزار میلیارد درآمد کشور را برده و الان در زندان هستند و به ریش ما می خندند و آمار نمی دهند که این پول ها کجاست. وی با اشاره به اینکه مدیران سرمایه مالی کشورند اما تخلف کردن آنها باید مدیر برود افزود: فسادهای بزرگ نباید مخفی شود بلکه باید پیگیری و مورد بررسی قرا گیرد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code