| دوشنبه، 26 مهر 1400
نگاه ایران/ آدینه صالح نژاد: نماز عید سعید فطر، صبح امروز (چهارشنبه ۱۶تیر) به امامت حجت الاسلام صالحی در خیابان امام خمینی لنگرود با حضور مردم این شهر برگزار شد. نماز عید فطر لنگرود (1) نماز عید فطر لنگرود (2) نماز عید فطر لنگرود (3) نماز عید فطر لنگرود (4) نماز عید فطر لنگرود (5) نماز عید فطر لنگرود (6) نماز عید فطر لنگرود (8) نماز عید فطر لنگرود (9) نماز عید فطر لنگرود (10) نماز عید فطر لنگرود (11) نماز عید فطر لنگرود (12) نماز عید فطر لنگرود (13) نماز عید فطر لنگرود (14) نماز عید فطر لنگرود (15) نماز عید فطر لنگرود (16) نماز عید فطر لنگرود (17) نماز عید فطر لنگرود (18) نماز عید فطر لنگرود (19)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code