| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران:معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: برای نخسین بار در کشور، سامانه «نظام مراقبت سندرمیک بیماری ها» با قابلیت شناسایی همه گیری ۱۸۰بیماری مهم واگیر، در گیلان راه اندازی شد که این سامانه مذکور قادر به شناسایی سریع بیماری های عفونی با پتاسیل اپیدمی است. دکتر محمدرضا نقی پور با بیان اینکه برای نخسین بار در کشور، قابلیت شناسایی همه گیری ۱۸۰ بیماری واگیر در گیلان فراهم شد اظهار کرد: «نظام مراقبت سندرمیک بیماری ها» بر شناسایی زودرس بیماری ها براساس ثبت علائم، نشانه ها و سندروم ها در عوض شناسایی بیماری ها براساس تشخیص بالینی و تایید آزمایشگاهی استوار بوده و قادر به شناسایی و گزارش زودرس بیماری های عفونی با قابلیت ایجاد اپیدمی است. وی افزود: در «نظام مراقبت سندرمیک بیماری ها»، سندروم ها با تعریف ساده و قابل کشف توسط کار شناسان آموزش دیده بهداشتی و درمانی طبقه بندی می شوند و استقرار این مهم امکان شناسایی سریع ۱۸۰ بیماری مهم واگیر با قابلیت ایجاد اپیدمی را فراهم می نماید. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ادامه داد: سندروم های ۱۵ گانه تعریف شده در «نظام مراقبت سندرمیک بیماری ها» شامل تب و خونریزی، شبه آنفلونزا، سرفه مزمن، بیماری شدید تنفسی، اسهال شدید آبکی، اسهال خونی، مسمومیت غذایی، زردی، تب و علایم نورولوژیک، فلج شل حاد، تب و راش غیر ماکولوپاپولر، تب و راش ماکولوپاپولر، تب و علائم غیر اختصاصی، طیف شوک و مرگ ناگهانی می باشد. دکتر نقی پور تصریح کرد: با همکاری مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت متبوع، «نظام مراقبت سندرمیک بیماری ها» برای نخستین بار در استان گیلان با آموزش مدیران شبکه، روسای مراکز بهداشت و کار شناسان مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری های تمامی شهرستان ها راه اندازی شد و در حال حاضر ۱۹۰ مرکز بهداشتی درمانی با حدود ۵۰۰ کاربر، ۳۵ بیمارستان دولتی و غیر دولتی با حدود ۸۰ کاربر و ۳ پایگاه مراقبت مرزهای زمینی، دریایی و هوایی استان در سامانه «نظام مراقبت سندرمیک بیماری ها» تعریف شده اند که نسبت به ثبت و گزارش برخط سندرم ها در سامانه مربوطه اقدام می نمایند. وی گفت: در حال حاضر، آزمایشگاه های منتخب مراکز بهداشت شهرستان ها نیز ضمن اتصال به «نظام مراقبت سندرمیک بیماری ها» نتایج بررسی های آزمایشگاهی حاصل از موارد سندرمیک را در سامانه مربوطه ثبت می نمایند. با توجه به تعریف و تعیین آستانه هشدار برای تمامی سندرم های ۱۵ گانه در سامانه مربوطه، در صورت عبور تعداد هر سندرم از آستانه هشدار، سامانه «نظام مراقبت سندرمیک بیماری ها» به صورت هوشمند نسبت به اعلام هشدار و درخواست اجرای دستور عمل های مربوطه اقدام می نماید. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خاطرنشان کرد: ستاد شبکه شهرستان ها به عنوان بازوی نظارتی و اجرایی «نظام مراقبت سندرمیک بیماری ها»، ضمن رصد لحظه ای گزارشات ثبت شده در سامانه، در صورت نیاز از طریق واحدهای محیطی اقدامات و مداخلات ضروری را براساس دستور عمل های کشوری انجام می دهند. مدیریت برنامه در مرکز بهداشت استان نیز به کلیه فرایند ها و عملکرد شهرستان ها اشرافیت و نظارت دارد. وی در پایان گفت: با توجه به اجرای موفق این برنامه در استان گیلان، بزودی «نظام مراقبت سندرمیک بیماری ها» در سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز به اجرا در خواهد آمد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code