| یکشنبه، 01 خرداد 1401
اختصاصی، نگاه ایران: ظهر امروز در بلوار گیلان رشت ، دو واحد مسکونی و تجاری دچار حریق شدند که با حضور سریع نیروهای آتش نشانی رشت، حریق مهار و این حادثه بدون خسارت جانی به پایان رسید. photo_2015-07-27_17-00-17 photo_2015-07-27_17-00-14 photo_2015-07-27_17-00-07 photo_2015-07-27_17-00-02 photo_2015-07-27_17-00-00 photo_2015-07-27_17-01-14 photo_2015-07-27_17-01-13 photo_2015-07-27_17-01-11 photo_2015-07-27_17-01-05 photo_2015-07-27_17-01-03 photo_2015-07-27_17-01-01 photo_2015-07-27_17-00-57 photo_2015-07-27_17-00-55 photo_2015-07-27_17-00-53 photo_2015-07-27_17-00-47 photo_2015-07-27_17-00-42 photo_2015-07-27_17-00-38 photo_2015-07-27_17-00-35 photo_2015-07-27_17-00-32 photo_2015-07-27_17-00-33 photo_2015-07-27_17-00-30 photo_2015-07-27_17-00-26 photo_2015-07-27_17-00-24 photo_2015-07-27_17-00-22 photo_2015-07-27_17-00-20

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code