| چهارشنبه، 06 مهر 1401
ابوالفضل-رضایینگاه ایران/ ابوالفضل رضایی * در حالی سومین سال عمر دولت دکتر روحانی را در پرسمان قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر می گذرانیم که با محدویت هایی عدیده ای مواجه بوده است چه به لحاظ به قدرت رسیدن زمانی در حوزه درون سیستمی و روبه رو بودن با مشکلات فراوان برونی که به هر تقدیر طیفی معتقدند بر اثر سوء سیاستها و ناکارآمدی مدیریتی دولت سابق در همه ابعاد سیاست داخلی و سیاست خارجی دست به گریبان بوده است. هر چند به گواه کارشناسان برجسته و با پذیرفتن ساخت قدرت و نقش دولت و در نظر گرفتن محدوده کوچکی از زمین بازی؛ دولت دکتر روحانی در آن به موفقیت های بزرگی دست یافته است حتی اگر تریبون های بخشی از قدرت و دستگاه های تبلیغی برای خوراک سیاسی خود بر آن گواهی ننهند! نگارنده سطور در ابتدا با تعاریفی مشخص که دال بر روشن شدن بخشی از آنچه که ما بعنوان روشنگری در آینده و تعریف آنچه بدان معتقدیم و نهایتا برای گذر از مشکلات فراروی دولت تدببر امید چه در سطح کلان و یا با برشمردن انتظاراتمان از دولت تدبیر و امید در سطح استان گیلان اشاره خواهم داشت: -همه ما از مفهوم "حکمرانی خوب" دستکم آشنایی داریم و معانی مختلفی از آن تعریف شده است.حکمرانی خوب به مثابه سیاست مبتنی بر مشارکت و دولت دموکراتیک و حکمرانی خوب به مثابه کارآمدی و صداقت مدیریتی و اداری. در حکمرانی خوب به مثابه سیاست مبتنی بر مشارکت و دولت دموکراتیک به مولفه هایی استوار است؛ بدین ترتیب: اهمیت دموکراسی و توسعه مبتنی بر مشارکت مشارکت عمومی و شفافیت عمومی. همچنین در حکمرانی خوب به مثابه کارآمدی و صداقت مدیریتی و اداری نیز می توان به اینکه عوامل سیاسی به فعالیتهایش تاثیر ننهد بطور مثال سیاست "بانک جهانی" از آن جمله است که علی رغم همه فشارها سعی بر تمرکز "نظم خوب" و ثبات و پیش بینی پذیری را دارد؛ زیرا حکومت خوب کارآمد نیازمند نهادهای با ثبات، قابل پیش بینی و کارآمدی می باشد. پاسخگویی، چرخش آزاد اطلاعات و تاکید بر شفافیت که همانا برای داشتن افزایش پاسخگویی و محدود کردن فشار و برانگیختن فراینده های مشورتی میان نخبگان، توده های مردم و کارگزاران دولت امری ضروری است. -جوهره سیاست: هر دولتی براساس قدرت بنا شده است؛ به تعبیری جوهره سیاست ؛قدرت داشتن و به قدرت رسیدن است. دولت تدبیر و امید برخلاف دولت سابق هیچگاه دولت خود را از نظارت بر خود نبست؛ انحلال سازمان مدیریت و برنامه و بودجه در دولت گذشته و تقلیل آن به معاونتی بی اختیار که با هر سوت رییس جمهور و اشاره استانداران زنگ تفریح سیاست بازی شان شده بود؛ فشار به احزاب سیاسی و خصوصا منتقد و تنگ کردن فضای فعالیتهای آنان اما در دولت تدبیر و امید برعکس آن بازگشایی خانه احزاب که خود می توانند رکنی از نظارت به دولت و نشانه واقعی امر به معروف و نهی از منکر باشد. نگاهی مثبت به مطبوعات و چرخش آزاد اطلاعات در جامعه؛ برخلاف دولت سابق که خود یک طرف ماجرا برای محدود کردن رسانه ها و مطبوعات منتقد. بهبود نسبی فضای کسب و کار برخلاف دولت سابق که انبوهی از درآمدهای کلان مالی در طول تاریخ صد ساله کشور داشته و خروجی اش تعطیلی عمده مراکز صنعتی و بحران دامنگیر فعالیت آنان بوده؛ هر چند آباد کردن یک ویرانی نیازمند زمان و دقت نظر در برنامه ها می باشد نه بر محور عوام فریبی و دست به تعاریف اشتغال و آمار که در گذشته مسبوق بود. فضای تعامل و صلح دوستی در حوزه سیاست خارجی، بهبود جایگاه کشور در در عرصه های بین المللی، لغو تحریم های ظالمانه و... برخلاف دولت سابق که مشی آن بر اساس سیاستهای ماجراجویانه و در قالب سیاست تهاجمی و تنش زا همچون ماجرای هولوکاست بر کشور منفعتی جزء برای آنها و انزوا پی در پی کشور در آن سالها نام برد. دولتی که با همه محدویت ها و کارشکنی ها توانسته است فرایندی رو به جلو از دریجه حکمرانی خوب ترسیم نماید. حتی اگر اندک مدیری از آن در (ماجرای فیش های حقوقی) چه سهوا و چه عمدا خطایی داشته باشند صراحتا تاکید بر شفافیت و برخورد با همچین اتفاق هایی را تبدیل به یک فرصت برای می کند و امیدواریم این روند به نهادهای غیرپاسخگو نیز تعمیم داده شود؛ برخلاف دولت سابق که کابینه خود را خط قرمز می دانست. -هدایت ذهنی مردم و توده ها؛ اگرچه هرگز بطور کامل امکان پذیر نیست در مقابل، شواهد روان شناختی و جامعه شناختی به آن دخیل است. -دستکاری ذهنی؛ یکی از انواع اعمال قدرت است زیرا اطلاعات منتقل شده با جهت گیری و کتمان توام خواهند بود و دانش و عقاید دیگران را در مسیری قرار میدهند که به نفع آنان نخواهند بود. -نفوذ و شناخت اجتماعی؛دسترسی به اذهان عمومی الزاما به مفهوم استیلا بر اذهان نیست، مسئله مهمی در این کاراکتر دارای اهمیت و نهفته است و آن شناخت عمیق تر از تدابیر ذهن اجتماعی است. با توجه به فعال شدن اتاق فکر تخریبگران علیه دولت و با محوریت عملیات ذهنی و ربایش اطلاعاتی و منحرف کردن افکارعمومی به فجایع دولت سابق (اختلاس ها،ناکارآمدی ها و بحران های متعدد دیگر) با دستمایه ماجرای فیش های حقوقی؛ سه کاراکتر بالا از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدایت ذهنی مردم و توده ها: دولت با تکیه بر تاکید شفافیت هر چه بیشتر، ارتباط گسترده کارگزاران دولت تدبیر و امید با نیروهای تحول خواه و حامیان دولت و استفاده از ظرفیت آنان در حوزه های مدیریتی میتواند پیام را به لایه های اجتماعی به خوبی انتقال دهد. (یادآوری شواهد روان شناختی و جامعه شناختی هدایت ذهتی بر توده ها) دستکاری ذهنی: اتاق فکر علیه دولت سعی بر کاراکترهایی دارد که می توان بر اساس یک طرح و ترمیم رسانه ای و ظرفیت نیروهای خلاق جوانان نیروهای اصلاح طلب و...مانع برنامه ریزان علیه دولت شد. نفوذ و شناخت اجتماعی : تردیدی نیست برای موفقیت در هر سیاست و رویکردی نیازمند تعمق و تحقیق در برنامه و بازیگران و مجریان قابل اعتماد و همسو است که در پاره ای از نقاط مدیریتی دولت و خصوصا استانداری ها علایم ناخوشی از آن دیده می شود؛ بنابراین رفع این کاستی ها و ترمیم این نقاط ضعف می تواند ما را در تحقق آنچه در پیش است کمک و همراهی دولت تدبیرامید و استمرار این پویش و موفقیت در انتخابات سال آینده برساند. امیدواریم به این پیش نیازها از سویی مدیران عالی دولت علل الخصوص در استانها توجه بیشتری شود. *فعال اجتماعی و سیاسی و عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان شهرستان رودسر نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code