| شنبه، 24 مهر 1400
جوانترین مدیرکل استان چقدر دریافتی دارد؟
       کد خبر: 55105
نگاه ایران: در ادامه موج انتشار تصویر فیش های حقوقی مدیران گیلانی و پس از آن که علی منتظری، مدیرکل سازمان صنعت،معدن و تجارت و نیز مسعود رهنما مدیرکل ورزش و جوانان و معاونین این اداره فیش حقوقی خود را منتشر کردند؛ حالا نوبت به جوان ترین مدیرکل استان رسیده است تا تصویر فیش حقوقی خود را منتشر کند. امیر محمدپور گیلانی مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان و جوان ترین مدیرکل استان فیش حقوقی خود را با هدف آنچه شفاف سازی و آرامش اذهان عمومی گفته شده؛ در اختیار یکی از پایگاه های خبری قرار داده است: photo_2016-07-04_13-38-31

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code