| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
اختصاصی،نگاه ایران/یکصد و سومین جلسه شورای شهر رشت عصر امروز (یک شنبه 4 مرداد) با حضور محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت برگزار شد که در اواسط جلسه با خروج محمود باقری،مجید رجبی، محمدعلی رفیعی نوده،حسین واثق کارگرنیا و مسعود کاظمی با توجه به غیبت اسماعیل حاجی پور جلسه از رسمیت ساقط و به پایان رسید. (گزارش کامل این جلسه :از انتقاد و اتهام تا ترک جلسه ) DSC_3963 DSC_3880   DSC_3871   DSC_3895  DSC_3920  DSC_3941 DSC_3946 DSC_4011   فیلم لحظه آبستراکسیون برخی از اعضای شورا به رهبری محمود باقری:

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code